Contact-visit

Bezoekadres
Mr. Visserplein 3
1011 RD Amsterdam

Openingstijden secretariaat
Maandag: 10:00 – 14:00
Woensdag: 10:00 – 14:00
Vrijdag: 10:00 – 14:00

T 020 624 5351
E info@esnoga.com

IBAN: NL14 INGB 0697 3227 77
BIC code: INGBNL2A

Een aantal instanties van de Portugees-Israëlietische Gemeente is via e-mail te bereiken met een indeling naar aandachtsgebieden:

Vragen met betrekking tot de fintas via de commissie van zetters: fintas@esnoga.com
Rabbinaat: rabbinaat@esnoga.com

I.v.m. activiteiten te benaderen:
Snogecommissie Amsterdam: snogecommissieamsterdam@gmail.com
Snogecommissie Amstelveen: snogecommissieamstelveen@gmail.com