ארגון ומטה

הקהילה היהודית-פורטוגזית מתנהלת על ידי ועד פרנסים (CvP), הנקרא גם מעמד. חברי הועד נבחרים על ידי חברי הקהילה באסיפה כללית של החברים (ALV). משתתפי האסיפה הכללית רשאים להציע לפרנסים הצעות בעניני ניהול ותקציב.

יושב-הראש מנהל את האסיפה הכללית והוא גם דואג ליישום ההחלטות המתקבלות באסיפה.

לנשים זכות בחירה פסיבית ואקטיבית אך אין ביכולתן להיבחר לתפקיד יושב-ראש וגם לא לתפקידו של הפרנס האחראי על התפילה.

 

ועד הפרנסים הוא גוף התנדבותי ומורכב מהחברים הבאים:

מיכאל מינקו – יושב-ראש

גדעון טהן – גבאי

דוד נונס נברו – חבר

שרה ג׳ון פינטו – חברה

גדעון סניר קורונל – חבר

בר וינגרלינג מנהל את מזכירות הקהילה.

 

לקהילה היהודית פורטוגלית יש מעמד של ANBI, כלומר שניתן לנכות את התרומות ממס הכנסה.

מספר הרישום בלשכת המסחר :  50549790

IBAN: NL 14 INGB 0697 3227 77

BIC: INGBNL2A

בהתאם לתקנון, מטרת הקהילה היא קיום הדת היהודית האורטודוקסית עפ”י הנוסח היהודי-פורטוגלי ואבטחת המשך קיומה.

מטרה נוספת היא ביצוע המשימות וסמכויות הקהילה היהודית-פורטוגלית בהתאם לתקנות הקהילה (P.I.K) .

הקהילה מנסה להשיג מטרה זאת, בין היתר, על ידי :

– אירגון, שימור ומתן אפשרויות לתפילה ולימוד ויתר שירותים על פי המסורת היהודית-פוטוגלית באמשטרדם.

–  איסוף כספים כדי לכסות בהוצאות הקשורות ביישום המטרה.

–  ביצוע כל הפעילויות הנותרות הקשורות ישירות או בעקיפין במטרתה של הקהילה הכל במובן הרחב של המלה;

–  שיתוף פעולה עם קהילות יהודיות אורטודוקסיות ו/או עם קהילות משתייכות;

–  שיתוף פעולה עם אירגונים ומוסדות יהודיים.