חכם ד”ר פ. טולדאנו

המנהיג הרוחני של הקהילה הוא החכם ד״ר פנחס טולידאנו, מאז פטירתו של חכם ב. דרוקארך בשנת 1998.

החכם טולידאנו הוא נצר למשפחה של רבנים ודיינים, ששורשיה בעת האינקוויזיציה  בספרד. הוא למד בישיבות שונות באנגליה ובישראל. בגיל 20 הוא הוסמך לרבנות.  בנוסף הוא סופר סת״ם, מוהל ושוחט. בשנת 1969 סיים את לימודיו בשפות שמיות באוניברסיטת לונדון. בשנת 1980 קיבל תואר דוקטור על הקשר בין פרוש רש״י והתרגומים. בשנת 1974 קיבל מינוי כדיין בבית הדין הספרדי בלונדון , ובשנת 1980 כאב בית הדין. מאז שנת 1998 הוא מתפקד כדיין בקהילה באמסטרדם, ובחודש מרץ 2012 זכה במינוי חכם הקהילה.

החכם טולידאנו פירסם  כמה וכמה ספרים והוא בעל שם עולמי כפוסק. הוא מוכר כמי שיודע לשלב את דרישות עולמנו המודרני עם תורה ומצוות. הוא בעל אוזן קשבת לחברי הקהילה ואחרים כאחד. בכל חודש הוא נמצא באמסטרדם במשך שבועיים עד שלושה. ניתן לקבוע אתו פגישה באמצעות המזכירות.