Nieuwsbrief september

Terugblik verjaardagsfeest
Op vrijdag 16 augustus vond er een geslaagd verjaardagsdiner plaats in de ma‘amad ter gelegenheid van de 344ste verjaardag van onze Esnoga. De ruim 45 aanwezigen hebben tot middernacht gezellig gegeten en gekletst. Joël Boosman sprak de aanwezigen toe. Speciale dank gaat uit naar Danny Shapiro en Sam Herman die zich beiden enorm hebben ingezet om de avond tot een succes te maken! Op saba-ochtend zette ons koor Santo Servicio de eredienst luister bij.

Bezoek Franse studenten
Een groep van 35 Franse studenten kwam op vrijdagavond 23 augustus langs bij Snoge Amsterdam om meer te leren over onze bijzondere tradities. Joël Boosman en Danny Shapiro leidden de avond. De studenten waren erg onder de indruk en zongen aan het einde van de avond Bendigamos al Altissimo uit volle borst mee.  

Openingstijden kantoor
Met ingang van september zal het kantoor op de volgende tijdstippen geopend zijn: op maandag en woensdag van 10:00-15:00 en op vrijdag van 10:00-13:00.

Bat Mietswa Adi Dayan – 7 september
Op 7 september (Saba Sjoftiem) viert Adi Dayan haar Bat Mietswa in Snoge Amstelveen. Van harte Mazaal Tob, Adi, met deze bijzondere dag! Ook voor je ouders Monique en Gabi en zus Noa.

Loelab
Bestel nu je Loelab via www.sukkaheurope.nl. U kunt bestellen tot 13 september. De bestelling kan worden bezorgd op uw woonadres of opgehaald worden bij het JCC in Amsterdam op de volgende tijdstippen: donderdag 10 oktober van 10:00 tot 13:00, van 16:00 tot 18:00 en van 19:00 tot 22:00 en op vrijdag 11 oktober van 10:00 tot 12:30.

Nieuwe tijden Loeach 5780
De nieuwe Loeach wordt u (één per adres) medio september toegezonden. Er zijn dit jaar wijzigingen in de aanvangs- en eindtijden van sjabbat. Dankzij nieuwe technieken kunnen de tijden exacter berekend worden. Sommige tijden zijn daardoor erg krap. Voor meer informatie over de Loeachtijden: www.nik.nl/2019/08/de-loeach-gaat-met-de-tijd-mee-2

Benoemingen Mietswot
David Cohen Paraira en David Samama zullen dit jaar de functie van Bangal Tokeang (sjofar blazers) vervullen. Zachri Ovadja is benoemd tot Chatan Beresjiet en Maurice Paraira tot Chatan Tora. Allen van harte Mazaal Tob!

Snogetijden (Hoge) Feestdagen
In de bijlage treft u een overzicht met alle tijden voor de (Hoge) Feestdagen aan. De Mienchatijden zijn nog onder voorbehoud.

Santo Servicio
Na het prachtige optreden van ons koor op Saba Nachamoe, de verjaardag van de Esnoga, hierbij een overzicht van de komende optredens:

– Eerste dag Rosj Hasjana op maandag 30 september
– Kal Nidré op dinsdagavond 8 oktober
– Jom Hakipoeriem op woensdag 9 oktober
– Eerste dag Soekot op maandag 14 oktober
– Siemchat Tora op dinsdag 22 oktober

Komt u ook?

Subsidieregeling Joodse erfpachttegoeden
De PIG heeft eind vorig jaar in het kader van de subsidieregeling Joodse erfpachttegoeden, drie projectaanvragen ingediend bij de gemeente Amsterdam, namelijk:

1)       Activiteitenplan ‘Aanstelling community worker’ (€304.044).
2)       Activiteitenplan ‘Vergroten bereik Amsterdams- Sefardisch cultureel erfgoed’ (€281.219).
3)       Activiteitenplan ‘Conservering, digitalisering en ontsluiting religieus cultureel erfgoed’ (€156.415);

In juli hebben wij vernomen dat geadviseerd is project 3) toe te kennen. Dit project behelst de volgende projectonderdelen:

– Een website met de noesach (het totaal aan fysiek en geestelijk materiaal dat het erfgoed vormt van de Portugese synagogale en huiselijke traditie).

– Conservering en restauratie van negen Sifré Tora (Tora rollen).

– Het uitgeven van een gebedenboek voor de Mongadiem (Pesach, Sjaboengot en Soekot / Paas, Wekenfeest en Loofhuttenfeest) en een gebedenboek voor de Tanganiot (de treur- en vastendagen) met vertaling.

– Het maken en ontsluiten van audio opnamen van alle parasiot (wekelijkse lezingen uit de Tora).

– Het ontsluiten van composities (bladmuziek) van het koor Santo Serviço die zich in het archief van de PIG bevinden en het maken van geluidsopnamen.

– Het digitaliseren van het Seder Hazanut van de eredienst volgens het manuscript van Oëb Brandon en Cardozo.

Voor de uitvoering van dit project is veel inzet nodig en zullen ook vrijwilligers met kennis van zaken van deze onderdelen worden betrokken. Wij hopen in het najaar met het project te kunnen starten.

Tot onze zeer grote teleurstelling zijn de projecten 1 en 2 afgewezen. Op dit moment zijn wij bezig met het voorbereiden van een bezwaarprocedure tegen het afwijzingsbesluit en hopen op een herziening van het advies in dat opzicht. Wij houden u op de hoogte.

Vrijwilligers BleW
BLeW is op zoek naar vrijwilligers binnen onze Gemeente die kunnen assisteren bij de aanvang van de dienst bij het identificeren van leden die de beveiliger niet kent. De eindbeslissing ligt altijd bij de beveiliger van BLeW. Wilt u zich inzetten? Neem dan contact op met het secretariaat.

Maror-bestuursleden gezocht
Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM) is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan één met een PIG signatuur. Belangstellenden kunnen tot 25 oktober a.s. een brief inclusief cv sturen aan de voorzitter van de BBC, Ido Shikma, via vacaturesmaror@gmail.com. Zie de bijlage voor meer informatie.

Publicatie “Reviving the Soul of the Community”
Door Asjer Waterman
Ets Haim – Livraria Montezinos is de oudste actieve Joodse bibliotheek ter wereld en bevindt zich ‘gewoon’ in het complex van de Esnoga. ‘Gewoon’ tussen aanhalingstekens, want wie de recente geschiedenis van Ets Haim kent weet dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Tijdens de Sjoa wordt de collectie geroofd door de nazi’s, maar deze keert na de oorlog op wonderbaarlijke wijze terug naar Amsterdam. De bestuurders van Ets Haim staan in de decennia daarna voor lastige keuzes. Kan Ets Haim weer worden opgebouwd tot het instituut dat het ooit was? Is er een toekomst voor de Joodse gemeenschap, en dus voor de boeken, in Nederland? Of moet de collectie misschien naar Israël?

Deze naoorlogse periode – misschien wel de meest bewogen periode uit de geschiedenis van Ets Haim – is tot op heden nooit beschreven. De nieuwe publicatie van het Menasseh ben Israel Instituut “Reviving the Soul of the Community” brengt daar verandering in. Van een dubieuze doublettenruil met de Bibliotheca Rosenthaliana tot een geheime verhuizing van de collectie naar Israël, laat deze publicatie op basis van nieuw archiefonderzoek zien hoe Ets Haim zich heeft ontwikkeld tot de moderne onderzoeksbibliotheek die het vandaag de dag is. Het boekje is vanaf nu te bestellen via de website van het Menasseh ben Israel Instituut: www.mbii.nl

Volgende ALV – 9 december
De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandagavond 9 december. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Wij wensen alle scholieren en studenten veel succes toe tijdens het nieuwe studiejaar!