בני ישראל מהודו

מקור הברכה, Fountain of Blessings, Mekor Haberakha: A Concise Code of Jewish Law, a Comprehensive Guide to Jewish Living, 4 כרכים

Haham dr. P. Toledano

ברית שלום, שו״ת  ב-3 כרכים

רינה ותפילה מאת הרב ברוך אברהם טולידאנו בעריכת והוספות ע״י הרב פנחס טולידאנו

 Rina uTfilah, Code of Jewish Law

Rabbijn Baruch Abraham Toledano, redactie en annotatie Haham dr. P. Toledano

שאלו לברוך ב-5 כרכים בעריכת והוספות ע״י החכם ד״ר פנחס טולידאנו

Sha’alouh le’Baruch, 5 delen

Rabbijn Baruch Abraham Toledano, redactie en annotatie Haham dr. P. Toledano

 

Een serie artikelen over de Gouden Eeuw in Spanje

 מספר מאמרים על תור הזהב בספרד

Commentaar op de Pesach Haggada

 פרוש על הגדת פסח

Home Ceremonies, een overzicht van de rituelen en gebruiken binnen het huisgezin, van liederen voor de sjabbat, kiddoesj, feestdagen tot rouw, en de wetten die daarbij horen

 

טכסי המשפחה – סקירת מנהגים בחוג המשפחתי- משירי שבת, קידוש וחגים עד מנהגים בתקופת להאבל, והדינים שקשורים בזה

Chajee Olam, over de rituelen en gebruiken in de rouwperiode.

Vertaald in het Frans, als La Vie Eternelle, en in het Engels als Everlasting Life

חיי עולם, על מנהגים בתקופת האבל , תורגם לצרפתית

(La Vie Éternelle)

ולאנגלית

(Eternal Life)

 

ניתן להשיג את הספרים באמצעות מזכירות הקהילה, ובחלקם ניתן להזמין אותם ישירות דרך האינטרנט