Publicaties

The Bene Israel of India
Haham dr. P. Toledano

Fountain of Blessings, Mekor Haberakha: A Concise Code of Jewish Law, a Comprehensive Guide to Jewish Living, 4 delen
Haham dr. P. Toledano

Berit Shalom, rabbijnse responsa, 3 delen
Haham dr. P. Toledano

Rina uTfilah, Code of Jewish Law
Rabbijn Baruch Abraham Toledano, redactie en annotatie Haham dr. P. Toledano

Sha’alouh le’Baruch, 5 delen
Rabbijn Baruch Abraham Toledano, redactie en annotatie Haham dr. P. Toledano

Een serie artikelen over de Gouden Eeuw in Spanje

Commentaar op de Pesach Haggada

Home Ceremonies, een overzicht van de rituelen en gebruiken binnen het huisgezin, van liederen voor de sjabbat, kiddoesj, feestdagen tot rouw, en de wetten die daarbij horen

Chajee Olam, over de rituelen en gebruiken in de rouwperiode
Vertaald in het Frans als La Vie Eternelle, en in het Engels als Everlasting Life

Een serie artikelen over de Gouden Eeuw in Spanje

Commentaar op de Pesach Haggada

 

De boeken van Haham Toledano zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de gemeente. Een aantal kan ook online worden besteld.