Activiteitenkalender

Aanmelden voor de Hagada (Sederavond) – woensdag 5 en donderdag 6 april 20:00
U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 5 én donderdag 6 april deel te nemen aan onze Hagada (Sederavond) in de Ma’amad van Snoge Amsterdam. De Hagada volgt op de dienst die aanvangt om 20:00. U kunt zich aanmelden door uiterlijk maandag 3 april 14:00 een e-mail te sturen naar info@esnoga.com met uw naam en die van eventuele andere personen die u wil aanmelden.

De ledenbijdrage is EUR 30,00 per persoon en kan worden overgemaakt naar NL14 INGB 0697 322 777 t.n.v. Portugees – Israëlietische Gemeente o.v.v. Hagada 5783.

Niet-leden zijn ook welkom en betalen EUR 62,50 per persoon.