Grafsteenonderhoud

Onder grafsteenonderhoud worden de volgende werkzaamheden verstaan:
– Het schoonspuiten van de Matsebot;
– Onkruid verwijderen;
– Anti-algenbehandeling;
– Het letteren van de tekst (indien nodig).

Het grafsteenonderhoud op Beth Haim wordt tweemaal per jaar uitgevoerd, in het voor- en najaar.

Jaarlijks abonnement
Het jaarlijkse abonnement bedraagt vanaf 2022 € 105,-  per graf per jaar. Hiermee verkrijgt u het recht op onderhoud aan de door u opgegeven grafstenen tot u het abonnement opzegt of niet aan de betaling heeft voldaan. De abonnementhouders ontvangen jaarlijks een factuur die voor 31 maart voldaan dient te worden.

Buiten het jaarlijks onderhoud vallen:
– Het aanleggen van een RVS-band indien nodig;
– Het ophogen van de zerken bij onvoorziene verzakkingen;
– Restauratie als een zerk is beschadigd.

Bent u geen jaarlijks abonnement aangegaan en wenst u incidenteel grafsteenonderhoud, dan kunt u een opdracht geven voor eenmalig onderhoud. Vervolgens kunt u overgaan tot het starten van het jaarlijks abonnement.

Belangrijk te melden bij deze mogelijkheid is, dat het jaarlijks abonnement overgenomen kan worden door uw – mogelijke – nabestaanden. Het kan daarom raadzaam zijn deze of een andere aantekening toe te voegen bij uw overlijdens- of uitvaartpolis, zodat dit uw nabestaanden opvalt.

Het is niet toegestaan om het grafsteenonderhoud uit te laten voeren door een aanbieder zonder instemming van het College van Parnassim. 

Het is niet langer mogelijk om het grafsteenonderhoud voor de lange duur af te kopen.  Alleen als er geen nabestaanden zijn die in het grafsteenonderhoud kunnen voorzien, kan het grafsteenonderhoud in overleg met het College van Parnassim worden afgekocht.