Lid worden

 

Het lidmaatschap van de Kahal Kados Talmud Tora, de Portugees-Israëlietische Gemeente, staat open voor een ieder die halachisch Joods is, dat wil zeggen volgens de orthodox-Joodse wet. Als u erover denkt om lid te worden van onze Gemeente, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor. U kunt ook vragen om een afspraak te maken met het rabbinaat. 

De Algemene Ledenvergadering heeft in december 2013 een nieuw fintassysteem aangenomen. In het kort komt dit op het volgende neer:

  • Vanaf het 18e tot het 26e levensjaar betaalt een lid 18,00 euro per jaar;
  • Ieder lid vanaf 26 jaar betaalt 700,00 euro fintas bijdrage per jaar;
  • Een buitenlid (iemand die buiten Amsterdam woont en mogelijk ook lid is van een andere Joodse Gemeente) betaalt 500,00 euro per jaar;
  • Een buitenlid woonachtig in het buitenland betaalt 300,00 euro per jaar;
  • Een lid ouder dan 90 jaar en al meer dan 40 jaar lid, is vrijgesteld van de jaarlijkse fintas bijdrage;
  • Ieder lid betaalt 90,00 euro grafrechten per jaar en bouwt gedurende 40 jaar grafrechten op om op Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel begraven te worden.

Er wordt fintas opgelegd per hoofd van het gezin, ongeacht de samenstelling van het gezin. In het geval dat iemand lid wil worden en geen grafrechten heeft opgebouwd, dient een inkoopsom betaald te worden.

Er kan bezwaar worden aangetekend bij de Commissie van Zetters tegen de jaarlijkse aanslag als kan worden aangetoond dat deze bijdrage niet kan worden voldaan. De Commissie van Zetters bestaat uit Gideon Tahan, Dov Rychter, Anita Coronel en Géke Beek (secretaris).  Conform de statuten kan het College van Parnassim besluiten na wanbetaling het betreffende lid te schorsen.

Aan dit online-overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met fintas@esnoga.com