Welkom bij de Portugees-Israëlietische Gemeente

Welkom bij de Portugese synagoge van Amsterdam!

Wie zijn wij?
Kahal Kados Talmud Tora is opgericht in 1639 door Joden die uit Spanje en Portugal naar Nederland zijn gevlucht. Wij zijn een orthodox-Sefardische gemeente, die is gehecht aan haar tradities en gebruiken, met een open blik op de buitenwereld.

Pesach 5781 – ook dit jaar gratis Pesach-schotel met maaltijd!
Vorig jaar sloten we de Hagada niet alleen als gebruikelijk af met de woorden ‘Volgend jaar in Jeroesjalajiem’, maar hoopten (en dachten) we daarnaast dat we dit jaar weer Pesach zouden kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. Helaas is de coronacrisis nog steeds niet voorbij. Naast de vele beperkingen en de zorgen die de COVID-pandemie met zich meebrengt, heeft deze moeilijke situatie binnen onze Joodse gemeenschap ook tot veel mooie initiatieven en creatieve oplossingen geleid. Daar gaan we mee door!

Ook voor deze Pesach stellen NIHS en PIG gratis Pesach-schotels en -maaltijden beschikbaar voor hun leden. De maaltijden worden verzorgd door Daniel Bar-on van H.Baron Catering, ze hebben het Pesach-hechsjer van de NIHS en de PIG.

Per huishouden is er in principe één Pesach-schotel met toebehoren beschikbaar; mocht u met meer dan drie personen zijn, dan kunt u een tweede Pesach-schotel bestellen. U kunt maaltijden bestellen voor het aantal personen waarmee u de Hagada viert. Bestellen kan via DEZE LINK

Kosten
De NIHS en de PIG nemen de kosten van de Pesach-schotels en -maaltijden voor hun leden voor hun rekening. Indien u het prettig vindt bij te dragen in de kosten en u zich dat kunt veroorloven, stellen we dat zeer op prijs. We willen immers graag dat acties als deze ook in de toekomst mogelijk blijven. De kostprijs van een maaltijd bedraagt € 34,50, die van een Pesach-schotel € 11,50. Niet-leden betalen de kostprijs. U kunt bijdragen via: NL14 INGB 069 7322 777 t.n.v. Portugees-Israëlietische Gemeente