Snogetijden 2021

N.a.v. het afschalen van de coronamaatregelen willen we u laten weten dat het maximaal aantal toegestane Snogeiros per dienst in de Snoge wordt verhoogd van 30 naar 60. In het JCC blijft het aantal 25 omdat dat het totaal aantal beschikbare zitplaatsen is.

Overige basismaatregelen, zoals de mondkapjesplicht, afstand houden en handen wassen blijven van kracht voor alle binnenruimtes, dus ook de Snoge en het JCC. In de buitenlucht, dus ook op de plaats van de Snoge, geldt geen mondkapjesplicht. Bijgaand onze richtlijnen per heden.

Snoge Amsterdam
In Snoge Amsterdam beginnen de diensten op de volgende tijden:
– Sjabbatochtend om 09:00;
– Zondagochtend om 08:15.

Vastendag van 17 Tammoez – zondag 27 juni
Zondag 27 juni, sjachriet om 08:15 en Miencha (met tefilien en tallit) met daaropvolgend Ngarbiet om 20:25.

Deze dag is de vastendag van 17 Tammoez, de dag waarop – na een maandenlang beleg – de eerste bres in de muren van Jeruzalem werd geslagen. Deze gebeurtenis leidde drie weken later tot de verwoesting van de Tempel op 9 Ab ondanks heldhaftig Joods verzet. 

JCC
Tijdelijk vinden in het JCC geen diensten plaats.

De ingang van het JCC bevindt zich aan de achterkant van het gebouw bij de parkeerplaats. De diensten vinden plaats in de grote zaal. 

Aanmelden verplicht
Voor de diensten in Snoge Amsterdam en het JCC meldt u, elke week weer, uw komst aan uiterlijk om 12:00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst via info@esnoga.com.