Snogetijden 2022

Snogetijden Amsterdam
In Snoge Amsterdam beginnen de diensten op de volgende tijden:
– Vrijdagagavond volgens de Loeach-tijd;
– Sjabbatochtend om 09:00;
– Zondagochtend om 08:15.

Hieronder vindt u een schema met tijden van de diensten die plaatsvinden in Snoge Amsterdam tot Rosj Hasjana 5783/2022.

Snogetijden Amstelveen
In Snoge Amstelveen wordt dienst gehouden op sjabbatochtend om 09:00 en (bij minjan) op maandag en donderdag om 08:15.

Aanmelden verplicht
Voor de diensten in Snoge Amsterdam en Amstelveen meldt u, elke week weer, uw komst aan uiterlijk om 12:00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst via info@esnoga.com.