Snogetijden 2021

Snogetijden Amsterdam
In Snoge Amsterdam beginnen de diensten op de volgende tijden:
– Vrijdagagavond volgens de Loeach-tijd;
– Sjabbatochtend om 09:00;
– Zondagochtend om 08:15.

Snogetijden Amstelveen
In Snoge Amstelveen is er momenteel alleen dienst op sjabbatochtend om 09:00 en (bij minjan) op maandag en donderdag om 07:45.

Aanmelden verplicht
Voor de diensten in Snoge Amsterdam en Amstelveen meldt u, elke week weer, uw komst aan uiterlijk om 12:00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst via info@esnoga.com.

Basisregels coronavirus
Graag vragen wij uw aandacht voor de (nieuwe) basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.