Gebruiken en tradities

De Portugese gemeente is trots op haar eeuwenoude gebruiken en tradities. Die gebruiken en tradities komen tot uiting in de orde van de dienst, de gebruiken rond de eredienst, maar ook in klederdracht, omgangsvormen en zelfs waarden en normen.

Indeling
De Snoge heeft een bijzondere indeling. De voorlezer leidt de dienst vanaf de Teba (de verhoging waarop de Chazan staat), die bij de ingang en tegenover de Hechal  (Heilige Ark) is geplaatst. De Teba in Snoge Amsterdam is afgezet met een balustrade. De koperen knoppen worden gebruikt om de Toramantels overheen te hangen.

Voor de Hechal staan gedurende de hoge feestdagen de banken voor de Chataniem. Op Simchat Tora zitten hier de Chatan Tora en de Chatan Beresjiet met hun begeleiders.

In de Snoge is gedurende eeuwen niets veranderd: er ligt nog steeds zand op de vloer om de voetstappen te dempen, er is geen elektriciteit; verwarming en verlichting komt van de honderden kaarsen in de grote koperen kroonluchters.

Chazzanoet
Voor de specifiek Spaans-Portugese traditie wordt het Seder Chazzanoet van Oëb Brandon uit 1892 gebruikt. In de jaren veertig van de vorige eeuw heeft Chazan Bram Lopes Cardozo uit New York zijn exemplaar voorzien van additionele aanwijzingen. Chazan S. Nunes Nabarro van Amsterdam heeft in de jaren zestig alle erediensten ingezongen. De opnamen van Chazan Nabarro beslaan twee dvd’s. Op ons YouTube-kanaal is ook het een en ander ingezongen door David Nunes Nabarro, Bram Palache en Danny Shapiro.

Wilt u meer weten over onze tradities en chazzanoet? Klik dan hier.

Klederdracht
Tot in de jaren tachtig droegen de Officiantes (bijvoorbeeld de rabbijn en chazan) een speciaal kostuum, bestaande uit een kniebroek, befje en steek. Zij dragen nu een hoge hoed. Tot op de dag van vandaag draagt de Tokeang (sjofarblazer) op Rosj Hasjana en aan het einde van Kipoer een steek.

Parnassiem dragen in de synagoge een hoge hoed. Tot in de jaren tachtig droegen zij op Kal Nidre en Simchat Tora een rokkostuum en op feestdagen een jacquette.

De Officiantes en Misvoteiros droegen op feestdagen een hoge hoed, net als sommige Snogeiros.

Omgangsvormen
Portugezen vertoonden een aantal gedragingen dat getypeerd wordt met gravidade (statig/deftig). Een Portugees loopt niet, maar schrijdt, gedraagt zich niet uitbundig en houdt zich verre van ordinair gedrag.

Een aantal gewoonten wordt in de synagoge in ere gehouden. In een stoet lopen, naar elkaar buigen, met een wuifhandje de ander Chazak oe-Baroech zeggen na het verrichten van een Mietswa.

De sfeer in de synagoge wordt mede bepaald door de leessnelheid. Portugezen lezen in een kalm tempo; vroeger werd er zelfs van langgerekt gesproken. Snogeiros onderling zijn wars van sociale controle en hebben respect voor elkaars privéleven. Dit bevordert de open en tolerante sfeer waarop wij trots zijn. Vroom en vrij zijn even welkom en maken actief deel uit van onze gemeente.