Overlijden

Overlijden
In geval van overlijden dient u eerst contact op te nemen met de Vereniging Het Joods Begrafeniswezen (JBW) voor het begeleiden van de mietswa (teraardebestelling).

Contactgegevens JBW
T 020-6462545
E jbw@hetjbw.nl

JBW verricht zijn werkzaamheden als uitvoerder, met inachtneming van de halacha (Joodse wet) alsmede de minhagiem (gebruiken) van de Portugees-Israëlietische Gemeente. Beslissingen van ons rabbinaat zijn hierbij bindend.

Als lid van onze Gemeente bent u niet automatisch lid van JBW. Meer informatie over lidmaatschap van JBW (en bijkomende kosten ten tijde van de mietswa) kunt u hier terugvinden.

Grafrechten Beth Haim
Met het lidmaatschap van onze Gemeente kan het grafrecht verkregen worden om over 120 jaar begraven te worden op onze begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel. Dit recht wordt verkregen door het afdragen van grafrechten ad. €90,- per jaar over een periode van veertig jaar onafgebroken lidmaatschap, of door middel van een overeengekomen inkoopregeling.

Organisatie mietswa
De Portugees-Israëlietische Gemeente begeleidt en coördineert de mietswa op de begraafplaats Beth Haim. Dit houdt onder meer in:

  • beschikbaarheid medewerkers voor organisatie mietswa;
  • het bepalen van de graflocatie;
  • het voorbereiden en schoonmaken van de graflocatie;
  • aansturen, ontvangst en begeleiding grafdelver;
  • aanwezigheid tijdens plechtigheid;
  • het openen en afsluiten van de begraafplaats;
  • de administratieve voorbereiding en afwikkeling.


Kosten mietswa
De Portugees-Israëlietische Gemeente brengt aan nabestaanden kosten in rekening voor de begeleiding en de coördinatie van de mietswa en één of twee oskim (dragers). Deze kosten komen afhankelijk van de situatie uit op ongeveer €1.200,-. De nabestaanden ontvangen na ca. zes tot acht weken een gespecificeerde nota.

Bijkomende kosten voor o.a. catering en gebruik gebouwen zijn voor rekening van de nabestaanden. Kosten van de tahara (rituele wassing) en het rabbinaat (de voorganger) zijn voor rekening van de Portugees-Israëlietische Gemeente.

JBW breng zelf kosten aan de nabestaanden in rekening. Deze kosten kunt u bij JBW opvragen.

Plaatsing matseba (grafzerk)
De matseba wordt meestal binnen een jaar na de teraardebestelling geplaatst. Het College van Parnassim geeft toestemming voor het plaatsen van de matseba indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan en de inscripties op de grafzerk door ons rabbinaat zijn goedgekeurd. Het rabbinaat van de Portugees-Israëlietische Gemeente is graag bereid nabestaanden te helpen met het opstellen van de tekst. Met dit formulier vraagt u de plaatsing van de matseba op Beth Haim aan.

Voor het plaatsen van de matseba worden administratiekosten in rekening gebracht ad. €158,-.

Leveranciers matsebot (grafzerken)
U kunt bij Beth Haim een lijst van erkende leveranciers opvragen die toestemming van de Portugees-Israëlietische Gemeente hebben om een matseba op Beth Haim te plaatsen. Deze leveranciers zijn gebonden aan de richtlijnen die zijn vastgesteld voor het plaatsen van een matseba op Beth Haim (afmeting, constructie, kleur en materialen). Houdt rekening met lange levertijden van de zerken, in sommige gevallen kan dit flink oplopen.

Contact Beth Haim
E info@bethhaim.nl

Grafsteenonderhoud
Nadat de matseba is geplaatst, kunt u Beth Haim vragen het jaarlijks onderhoud te verzorgen. Dat betekent het schoonmaken en bijhouden van de eventueel geverfde letters. Onder dit onderhoud valt niet de reparatie van beschadigingen. De jaarlijkse kosten voor dit onderhoud bedragen €105,-. Nabestaanden ontvangen ieder jaar in het eerste kwartaal een nota.

Voor deze inzet is er een vaste onderhoudsmedewerker op Beth Haim. Het is niet toegestaan zonder overleg het onderhoud aan de grafsteen op de begraafplaats aan derden uit te besteden. Onder meer het groenonderhoud is voor rekening van de Portugees-Israëlietische Gemeente.

Contact rabbinaat
E rabbinaat@esnoga.com

Alle genoemde bedragen zijn aan indexatie en/of wijzigingen onderhevig. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

In verband met de coronapandemie zijn mietswot alsmede onthullingen van matsebot op het moment van schrijven (februari 2021) onderhevig aan geldende beperkingen en richtlijnen.