Beriet Mila

In onze gebouwen mag een Beriet Mila alleen worden uitgevoerd door een Moheel (besnijder) die een bevoegdheidsverklaring heeft ontvangen van het Nederlands –Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK).

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het NIK.

Contactgegevens NIK
T 020-3018484
E info@nik.nl

Lees hier meer over de Beriet Mila