Chacham dr. P. Toledano

De geestelijke leiding van de gemeente is in handen van Hakham dr. P.B. Toledano.  Hij volgde in 1998 Hakham B. Drukarch (z.l.) op na diens overlijden.

Levensloop
Chacham Toledano komt uit een familie van rabbijnen, wiens geschiedenis teruggaat tot de Spaanse Inquisitie. Hij studeerde aan verschillende jesjiewot in Groot-Brittannië en Israel. Op 20-jarige leeftijd ontving hij zijn smiecha (rabbinale bevoegdheid). Hij is gediplomeerd Sjocheet (ritueel slachter), Sofeer (schrijver van religieuze teksten) en Moheel (ritueel besnijder).

Chacham dr. Toledano voor de ingang van de grote Snoge in Amsterdam.

In 1969 behaalde hij zijn doctoraal Semitische talen aan de London University; in 1980 promoveerde hij op de relatie tussen het commentaar van Rasji en de Targoemim. In 1974 werd hij aangesteld als Dajan van het Sefardisch Bet Din (rabbinale rechtbank) in Londen, en in 1984 als Ab
Bet Din (voorzitter van de rabbinale rechtbank).

Sinds 1998 is hij als Dajan aan onze Gemeente verbonden. In maart 2012 werd hij officieel geïnstalleerd als Chacham van de Gemeente.

Beroemd posek
Chacham Toledano heeft een aantal publicaties op zijn naam staan en is een wereldwijd erkend Posek (halachisch beslisser). Hij wordt geroemd om zijn vermogen de uitdagingen van de moderne tijd te verenigingen met de eisen van de Joodse wet, waarbij de belangen van de vraagsteller nooit uit het oog worden verloren.

Contact
Chacham Toledano staat bekend om zijn open houding en zijn toegankelijkheid naar de leden van de Gemeente toe. Afspraken met de Chacham lopen via het rabbinaat.

E rabbinaat@esnoga.com