Chacham-Emeritus dr. P. Toledano

Chacham Toledano is met emeritaat. Hij volgde in 1998 Hakham B. Drukarch (z.l.) op na diens overlijden.

Levensloop
Chacham Toledano komt uit een familie van rabbijnen, wiens geschiedenis teruggaat tot de Spaanse Inquisitie. Hij studeerde aan verschillende jesjiewot in Groot-Brittannië en Israel. Op 20-jarige leeftijd ontving hij zijn smiecha (rabbinale bevoegdheid). Hij is gediplomeerd Sjocheet (ritueel slachter), Sofeer (schrijver van religieuze teksten) en Moheel (ritueel besnijder).

Chacham dr. Toledano voor de ingang van de grote Snoge in Amsterdam.

In 1969 behaalde hij zijn B.A. Hons in Semitische talen aan London University. In 1980 promoveerde hij aan University College, Londen, op de relatie tussen het commentaar van Rasji en de Targoemim. In 1974 werd hij aangesteld als Dajan van het Sefardisch Bet Din (rabbinale rechtbank) in Londen, en in 1984 als Ab Bet Din (voorzitter van de rabbinale rechtbank).

Beroemd posek
Chacham Toledano heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en is een wereldwijd erkend Posek (halachisch beslisser). Hij wordt alom geroemd om zijn vermogen de uitdagingen van de moderne tijd te verenigingen met de eisen van de Joodse wet, waarbij de belangen van de vraagsteller nooit uit het oog worden verloren.

Bij zijn installatie als Chacham van onze Gemeente in maart 2012 werd hij toegesproken door Opperrabbijn Marc D. Angel van onze zustergemeente Shearith Israel te New York, die daarover bijgaande beschouwing schreef.

Contact
Chacham Toledano is met emeritaat. Voor afspraken met het rabbinaat kunt u contact opnemen met onze rabbijn Serfaty, die evenals de Chacham bekend staat om zijn open houding en toegankelijkheid naar de leden van de Gemeente toe.

rabbinaat@esnoga.com