שעות התפילה תשפ”ב

תפילת ערב שבת (מנחה וקבלת שבת) בשעת כניסת שבת באמסטרדם.

בשבת בבוקר, זמירות ושחרית בשעה 9.
כניסה מוגבלת אחרי השעה 10:30.