שעות התפילה

תפילת ערב שבת (מנחה וקבלת שבת) בשעת כניסת שבת באמסטרדם.

בשבת בבוקר, זמירות ושחרית בשעה 9.
כניסה מוגבלת אחרי השעה 10:30.

Date Day Tefilla Amsterdam Amstelveen
9-13 sep Monday-Friday Shachrit x 7.00
13-sep Friday Mincha/Arbit 18.45 18.45
14-sep Saba (shabbat) Shachrit 9.00 9.00
Mincha 19.15 19.30
Motsa’ee Saba Arbit 20.43 20.43
15-sep Sunday Shachrit 8.00 8.00
16-20 sep Monday-Friday Shachrit x 7.00
20-sep Friday Kabbalat shabbat 18.35 18.35
21-sep Saba (shabbat) Shachrit 9.00 9.00
Mincha 19.00 19.15
Arbit 20.25 20.25
22-sep Sunday Shachrit 8.00 8.00
23-27 sep Monday-Friday Shachrit x 7.00
27-sep Friday Kabbalat shabbat 18.35 18.35
28-sep Saba (shabbat) Shachrit 9.00 9.00
Mincha 18.45 19.00
Motsa’ee Saba Arbit 20.09 20.09
29-sep Ereb RH Shachrit 8.00 7.15
Mincha/Arbit 18.35 18.35
30-sep RH 1 Shachrit 8.30 8.30
Shofar/Musaf ca. 11.15 ca. 11.00
Mincha 18.35 18.35
RH 2 Arbit 20.04 20.04
1 oct Shachrit 8.30 8.30
Shofar/Musaf ca. 11.15 ca. 11.00
Mincha 18.35 18.35
Motsa’ee Jom Tob Arbit 20.01 20.01
2 oct Tsom Gedalia Shachrit ? 6.30
3-4 oct Thursday-Friday Shachrit x 6.30
4 oct Friday Kabbalat shabbat 18.35 18.35
5 oct Saba Teshuba Shachrit 9.00 9.00
Mincha 18.15 18.15
Motsa’ee Saba Arbit 19.52 19.52
6 oct Sunday Shachrit 8.00 7.30
7 oct Monday Shachrit x 6.30
8 oct Ereb Yom Kipur Shachrit 6.15 6.30
Mincha 14.15 ?
Shema Kolli 18.35 18.35
Kal Nidre 18.40 18.40
Arbit 19.45 19.45
9 oct Yom Kipur Zemirot 8.30 8.30
Shachrit 9.30 9.30
Parasa 12.00 12.00
Musaf 13.30 13.30
Mincha + Parasa 16.15 16.15
Ne’ila 18.30 18.30
Arbit 19.43 19.43
10-11 oct Thursday-Friday Shachrit x 7.00
11 oct Friday Kabbalat shabbat 18.35 18.35
12 oct Saba (shabbat) Shachrit 9.00 9.00
Mincha 18.00 18.00
Motsa’ee Saba Arbit 19.36 19.36
13 oct Ereb Sukot Shachrit 8.15 8.00
Mincha/Arbit 18.35 18.35
Kidush 19.34 19.34
14 oct Sukot 1 Shachrit 9.00 9.00
Mincha 18.00 18.00
Sukot 2 Arbit 19.32 19.32
15 oct Shachrit 9.00 9.00
Mincha 18.00 18.00
Motsa’ee Jom Tob Arbit 19.30 19.30
16-18 oct Medianos Shachrit x 6.45
18 oct Saba Medianos Kabbalat Shabbat 18.25 18.25
19 oct Saba Medianos Shachrit 9.00 9.00
Mincha 17.45 17.45
Motsa’ee Saba Arbit 19.21 19.21
Hoshangana Rabba Study session 20.30 x
20 oct Sunday Shachrit 8.00 7.45
Mincha/Arbit 18.20 18.20
Night 19.19 19.19
21 oct Shemini Ha’atseret Shachrit 9.00 9.00
Mincha 17.45 18.00
Simchat Tora Arbit 19.17 ?
22 Oct Shachrit 8.30 ?
Mincha ? 18.00
Motsa’ee Jom Tob Arbit 19.15 19.15
23-25 oct Wednesday-Friday Shachrit x 7.00
25 oct Friday Kabbalat Shabbat 18.10 18.10
26 oct Saba (shabbat) Shachrit 9.00 9.00
Mincha 17.30 17.30
Motsa’ee Saba Arbit 19.07 19.07
27 oct Sunday Shachrit 8.15 8.00
28-1 nov Monday-Friday Shachrit x 7.00
1-nov Friday Kabbalat shabbat 16.55 16.55
2-nov Saba (shabbat) Shachrit 9.00 9.00
Mincha 16.30 16.30
Motsa’ee Saba Arbit 17.55 17.55
3-nov Sunday Shachrit 8.15 8.00
4-8 nov Monday-Friday Shachrit x 7.00