בתי הכנסת

לקהילה שני בתי כנסת: האסנוגה באמסטרדם והשני באמסטלפיין. באמסטרדם התפילות מתקיימות ביום ו׳, בשבת בבוקר ובצהרים, במוצ״ש, בחגים, בימי צום ובימי א׳ בבוקר. באמסטלפיין  כנ״ל, וכן בכל בוקר בימי חול.  אם אתה מעוניין להשתתף בתפילה באסנוגה בשבת יש למלא טופס בקרה, וכן להצטייד בתעודה מזהה, כמו דרכון או רשיון נהיגה.