Nieuwsbrief | activiteitenagenda augustus

Beste leden,  

Aan het begin van de zomervakantie praten wij u bij over een aantal zaken.  

Tijdens de ALV van 27 juni jl. werd de Gabai decharge verleend over het jaar 2021. Het was het zesde, achtereenvolgende jaar dat de Gabai zwarte cijfers wist te schrijven: een ongekend succes. De voorzitter van het College maakte bekend dat hij zijn inzet afbouwt en uiterlijk per de ALV van december 2022 uit functie gaat.   

Verder presenteerden twee oud-voorzitters een plan voor de toekomst en werden we bijgepraat over de stand van zaken rondom het op te richten herdenkingsmonument Sjoa-slachtoffers.  

Er zijn drie speerpunten die we de komende periode willen afronden:  

  1. Nadenken op welke wijze rabbinale taken moeten worden ingevuld. Graag maken wij hierbij gebruik van de input van onze leden en we roepen u dan ook op om zich aan te melden voor de commissie rabbinaat, die zal bestaan uit twee bestuursleden en drie leden.   
  2. Normen en waarden, d.w.z. de wijze waarop wij met elkaar omgaan, en met name op welke wijze wij dat gestalte willen geven binnen onze organisatie zoals het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Daarover hebben wij u eind januari al bericht.   
  3. Een systeem waarin iedereen zijn stem kan uitbrengen bij besluitvorming. We willen ons dan ook richten op betrokkenheid van alle leden bij besluitvormingsmomenten. Iedereen die aan zijn of haar fintasverplichtingen voldoet, is lid van deze Gemeente en heeft dus recht om zijn of haar stem uit te brengen. Zo werkt nu eenmaal een democratisch bestel, waar onze Gemeente onderdeel van uit maakt. De komende ALV wordt hierover gestemd.  

Veel maatschappelijke organisaties hebben te maken met een kentering in betrokkenheid dus moeten we echt stappen maken om een bloeiende Gemeente te blijven. Daarom is het belangrijk dat we deze twee speerpunten verankeren binnen onze organisatie.  

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst op zondag 10 juli jl. kwamen meer dan 100 mensen bij elkaar, leden van de PIG en de naburige Gerard Dousjoel. Dat was een fijne gelegenheid om als community van Synagogen in de Amsterdamse binnenstad met een hapje en een drankje te genieten op een toplocatie in aanwezigheid van onze Chacham Toledano en Rabbijn Pinkovitch van de Gerard Dousjoel. Gezamenlijk werd er miencha (middaggebed) en ngarbiet (avondgebed) gelezen. Dank aan de staf van restaurant Meat Me Kosher voor het verzorgen van een heerlijke en diverse BBQ.  

Orgaandonatie  
Zoals verzocht tijdens de ALV van 28 juni 2021 doen wij u bijgaand het standpunt van het rabbinaat inzake orgaandonatie toekomen.  

Sjabbat Nachamoe – 12 en 13 augustus   
Sjabbat Nachamoe, vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus, willen wij dit jaar aangrijpen om de 347ste verjaardag van onze Snoge groots te vieren tezamen met Snogeiro’s van weleer! Velen zijn inmiddels “uitgewaaierd”, dus een mooie gelegenheid om sjabbat Nachamoe weer eens samen te vieren met allen die veel betekenis hebben (gehad) voor onze Gemeente.   

Het programma ziet er als volgt uit. Na afloop van de ochtenddienst, aanvang 09:00, biedt het Joods Museum ons allen een uitgebreide kidoesj en lunch aan. Ingaande sjabbat starten we de feestelijkheden met een sjabbatdiner op de Plaats na afloop van de avonddienst, aanvang 19:40, in grote Snoge. Het diner en de lunch worden verzorgd door chef-kok Lucas Romviel.   

U bent van harte uitgenodigd om zich bij de festiviteiten aan te sluiten. U kunt zich aanmelden voor het sjabbatdiner en/of lunch door een bevestiging van uw komst te sturen naar info@esnoga.com. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 8 augustus 15:00. Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen!   

Kasjroetmededeling – ijsjes  
In de bijlage vindt u een aanvulling van het Opperrabbinaat voor Nederland op de kasjroetlijst met betrekking tot ijsjes.   


Geslaagd!  
Zowel Edward als zijn jongere broer Benjamin Obadia zijn geslaagd voor hun vervolgopleiding. Van harte mazaal tob en geniet beiden van een mooie zomer!  

Sjabbat Reëe – 27 augustus   
Sacha van Ravenswade maakt op sjabbat Reëe (zaterdag 27 augustus) zijn intrede als chazzan tijdens de ochtenddienst. Wij zijn verheugd dat Sacha het komende halfjaar onze geliefde voorzanger en parasalezer Danny Shapiro ondersteunt en zo’n één keer per maand de sjabbatochtenddienst leidt. Voor de mensen die Sacha nog niet kennen, stelt hij zichzelf aan u voor:  

“Als Asjkenaz vind ik het een bijzonder voorrecht om als chazzan (lezer) verdere stappen te zetten bij Kahal Kados Talmud Tora Amsterdam. Mijn weg naar de Snoge begon al een paar jaar geleden toen ik met mijn vrouw, Berthe Verdonck in 2014 trouwde in de Snoge. De familie van mijn schoonmoeder, Suzanne Rodrigues Pereira, kent een geschiedenis in de Snoge die meerdere eeuwen teruggaat. Toen Jaap Cohen zijn boek uitbracht (‘De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliviera’) en onze kinderen een tijd later werden geboren, begon bij mij het gevoel dat ik iets moest met die afkomst, ondanks dat die niet de mijne is, maar wel die van onze kinderen. Immers, je weet pas wie je bent als je weet waar je vandaan komt. Vanuit die gedachte is bij mij het idee ontstaan om actief iets met deze traditie te doen. Welke vorm dat moest aannemen, bleef een lange tijd vaag maar bij mij vertaalt zich dat toch vrij vaak in iets muzikaals. En in dit geval is dat in de vorm van een positie als chazzan.   

De kennis over de muzikale traditie begint ook al 25 jaar geleden toen ik als klein jochie al in de Snoge in Amstelveen kwam en ik moet constateren dat er redelijk wat is blijven hangen. Het later uitbouwen en kennen van de melodieën is gedaan door Nachshon Rodrigues Pereira, een verre neef van mijn vrouw. En voor het compleet kennen van de diensten is het Bram Palache die de tijd en moeite neemt om mij het geheel van de dienst verder te leren. Hiervoor wil ik beide heren zeer danken.   

Ik hoop u allen snel te ontmoeten. Tot gauw!” 

Tot slot  
Tot slot informeren wij u dat de advocaat van de heer Serfaty, nu de kantonrechter alle verzoeken van de heer Serfaty heeft afgewezen, ons heeft laten weten dat de heer Serfaty in hoger beroep gaat. Wij houden u op de hoogte van het vervolg van de procedure die helaas tegen uw aloude Gemeente zal worden ingesteld.  

Met vriendelijke groet, fijne zomer, 

College van Parnassim