Activiteitenagenda Sjaboengot 5781/2021

Beste leden, 

Bij dezen treft u de activiteitenagenda voor Sjaboengot (Wekenfeest) aan. Tijdens feest staat een tent op de plaats, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Maror, waarvoor onze dank. 

Online webinar – zondag 16 mei 15:00-17:45
Ter gelegenheid van Sjaboengot organiseren wij op zondag 16 mei a.s. vanaf 15:00 een online Zoomwebinar. U bent van harte welkom hieraan deel te nemen.

Zoomlink | Meeting ID: 851 1462 1386 | Password: 2870

Het online programma ziet er als volgt uit:

15:00 Lezing van rabbijn Abraham Rosenberg en Elizabet Nijhoff Asser live vanuit Ets Haim over het bijzondere restauratieproject van onze bibliotheek dat begin deze eeuw plaatsvond. Elizabet Nijhoff Asser is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van objecten van papier, perkament en leer. Zij restaureert al jaren boeken voor Ets Haim – Livraria Montezinos

16:00 Sjioer van rabbijn Serfaty over Sjaboengot;

17:00 Azharot vanuit Snoge door chazzaniem David Nunes Nabarro en Bram Palache. Azharot zijn liturgische gedichten over de 613 mietswot. In onze Gemeente gebruiken wij het gedicht van Selomo Ibn Gabirol.

Het webinar eindigt rond 17:45. We hopen velen van u (online) te mogen verwelkomen! 

Leeravond in Snoge – zondag 16 mei 21:15
Ingaande Sjaboengot, zondag 16 mei, wordt in Snoge om 21:15 Miencha (middaggebed) gelezen. U bent vanaf 21:00 welkom voor koffie en koek. Na Miencha zal Marcelo Bendahan voorleren over het onderwerp Ve’ahabtá lerengachá kamocha (naastenliefde), maar waarom? Na de leersessie wordt om 22:15 Ngarbiet (avonddienst) gelezen.

Na de dienst vindt een kidoesj plaats en wordt een maaltijd geserveerd.  

In verband met beperkt beschikbare plaatsen tijdens de leeravond wordt u verzocht uw komst te melden door een e-mail te sturen naar info@esnoga.com uiterlijk vrijdag 14 mei om 14:00.

Diensttijden – maandag 17 en dinsdag 18 mei 09:00
Op beide dagen Sjaboengot, maandag 17 en dinsdag 18 mei, begint Sjachriet (ochtenddienst) om 09:00. Op maandag wordt de eerste kidoesj aangeboden door Ets Haim – Livraria Montezinos rond 10:00, waarna de dienst wordt voortgezet en afgesloten met een tweede kidoesj op de plaats. 

Gelieve uw komst te melden door een e-mail te sturen naar info@esnoga.com.

Met vriendelijke groet, 

Bar Vingerling