Bericht voor onze leden

Beste leden, 

De laatste weken waren overweldigend voor onze Gemeente, helaas niet altijd in positieve zin. Als bestuur trachten wij ons zoveel mogelijk constructief in te zetten in het belang van alle leden. Dat is de voornaamste reden dat wij jullie deze e-mail sturen.  

De ALV heeft een ledencommissie aangesteld die hopelijk snel met een verslag zal komen. Ondertussen zijn er ontwikkelingen waarvan wij jullie graag op de hoogte stellen. 

Rabbinaat 
Sinds 31 december jl. is rabbijn J.B. Serfaty niet langer aan onze Gemeente verbonden. Hij is natuurlijk welkom (strikt op eigen titel en dus niet als rabbijn van onze Gemeente) onze diensten bij te wonen, tenzij vernomen wordt dat dit tot onrust en verwarring leidt. Als u dat ervaart, neem dan contact op met CvP. 

Sinds 1 januari is onze Chacham Toledano waarnemer van alle rabbinale zaken en dus de enige persoon binnen onze Gemeente die zich daarmee bezighoudt. 

Rabbinale assistent 
De samenwerking met de vrijwilliger die zich jarenlang zeer verdienstelijk heeft ingezet, is beëindigd en dus is deze functie vacant. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de sterke wens van CvP om deze functie te professionaliseren en er een betaalde functie van te maken. Voorlopig wordt deze functie door CvP waargenomen. 

Binnenkort wordt een functieprofiel opgesteld en ondertussen kunnen belangstellenden voor deze functie zich bij het kantoor melden, waarbij we ook openstaan voor mensen van buiten onze Gemeente. 

President Snoge Amsterdam 
De afgelopen weken zijn wij in overleg geweest met vaste bezoekers van de eredienst over de invulling van de taken van de op dit moment ontbrekende President. Het lijkt op korte termijn lastig tot een benoeming van één persoon te komen om deze functie in te vullen. De vraag aan onze vaste bezoekers is dan ook of er een voorstel voor een oplossing zou kunnen komen. Een waar Snogeiros zich in kunnen vinden. Uiteraard blijft het CvP actief meedenken, maar eigen verantwoordelijkheid van vaste bezoekers is op zijn plaats.  

Rabbinaal toezichthouder 
Met goedkeuring van het rabbinaat is David Nunes Nabarro benoemd tot kasjroetverantwoordelijke (dat is de term vermeld in onze statuten). Zoals bij u wellicht niet onbekend, heeft David deze taak samen met zijn familie al jarenlang uitstekend uitgevoerd. David draagt zorg dat het rabbinaal toezicht in het Snogecomplex in het algemeen en in onze keukens in het bijzonder gegarandeerd blijft.  

Verder willen we benadrukken dat daarom ook onze kidoesj onder het strikte toezicht van de Chacham staat, zoals dat tot 2019 ook het geval was. Ter ondersteuning van deze uitspraak hangt er een hechsjer (koosjer certificaat) ondertekend door de Chacham in de keuken. Het staat u verder natuurlijk vrij om wel of niet van de kidoesj gebruik te maken. 

Normen en waarden in onze Snoge 
Als laatste, één van onze belangrijkste punten, de sfeer in onze Snoge. Een vaak gehoorde klacht is dat er maar met moeite minjan te krijgen is en dat dit toch onze core business is.  

Wat wij van meerdere kanten te horen krijgen, is dat veel mensen de sfeer in Snoge als minder prettig ervaren en daarom de laatste jaren minder en minder komen. Men voelt zich er niet meer thuis, niet veilig en zelfs ook respectloos bejegend. Ieder heeft zo zijn ideeën over hoe dat komt. Het is moeilijk en niet fijn om dit zo op te schrijven, maar helaas is dat wel voor velen de realiteit. Hetzelfde geldt overigens voor ledenvergaderingen die soms lang duren en geen concrete uitkomsten hebben en ook daar wordt met weinig respect gecommuniceerd, wat velen weert om deel te nemen. 

Sefardische huizen van samenkomst staan altijd en overal open voor iedereen, ongeacht op welke wijze men in het leven staat. Dat is wat onze gemeenten wereldwijd kenmerkt: een respectvolle, open en ongedwongen sfeer. Als bestuur willen wij ook deze normen en waarden bewaren en onze Gemeente (weer) een veilig huis van samenkomst laten zijn voor iedereen.  

Alleen organisaties waarin een balans bestaat tussen geven en nemen, kunnen succesvol bloeien. Dus als de core business je wat waard is en je graag een bloeiende Gemeente wenst, vragen wij iedereen wat aardiger tegen elkaar te zijn en ook te accepteren als dingen soms anders gaan dan je had gehoopt. 

Tot slot een positieve afsluiting: wij danken allen die zich de laatste – niet altijd even gemakkelijke – maanden constructief hebben opgesteld en bijdragen aan de continuïteit van de eredienst in beide Snoges. Jullie inzet wordt zeer gewaardeerd.  

Hartelijke groet en blijf gezond, 

College van Parnassim