Diner Snoge Amsterdam | sjabbat Chazon | 5 augustus 19:50

Beste leden,

Volgende week vrijdagavond 5 augustus, ingaande sjabbat Debariem/Chazon, wordt in Snoge Amsterdam een sjabbatmaaltijd georganiseerd. Deze vindt plaats na de avonddienst die om 19:50 begint. U bent van harte welkom. De deelnemersbijdrage is 22,50 euro p.p. en kan worden overgemaakt op NL14 INGB 069 7322 777 t.n.v. Portugees-Israëlietische Gemeente. 

U kunt zich opgeven voor de maaltijd tot en met woensdag 3 augustus 12:00. Uw betaling is uw deelnemersbewijs. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar.

Met vriendelijke groet, chodesj tob en sjabbat sjalom,

Bar Vingerling