Hosafot tijdens de Drie Weken

Tijdens het ochtendgebed op werkdagen worden na Ngalenoe drie verzen toegevoegd, de zogenoemde “Hosafot” (toevoegingen). Hierna kunnen alle Abeliem (rouwenden) Kadis zeggen – zie de groene Tefilot op pagina 82.

Gewoonlijk zeggen wij Ngets Chajiem Hi […] op pagina 225. Gedurende vier periodes worden deze verzen vervangen door drie verzen uit de Megila (rol) die binnenkort zal worden gelezen. Hiermee wordt als het ware aangekondigd dat een feest- of treurdag aanstaande is. Zo lezen wij bijvoorbeeld in de maand Adar tot Poeriem enkele verzen uit Megilat Esther (het boek Esther).

Tussen de vastendagen 17 Tammoez en 9 Ab – de periode waarin wij ons nu bevinden – lezen wij zes verzen uit Megilat Echa (het boek Klaagliederen), te vinden op pagina 226.

Lees hierover meer op de chazzanoetwebsite.