Joodse les

Vanaf 27 oktober start de NIHS met een nieuw programma voor Joodse les. Onze Gemeente zal zich daarbij aansluiten. Bertus Sondervan zal zich namens onze Gemeente gaan inzetten voor het Portugese deel van het onderwijs.

Een eerste proefles vindt plaats op aankomende zondag 22 september. Meer informatie over deze proefles en het reguliere onderwijsprogramma vindt u hieronder.

De open dag
De open dag zal plaatsvinden op het Cheider (Zeelandstraat 11, Amsterdam). Vanaf 10:00 uur kunnen jullie daar terecht. De proefles begint om 10:15 uur. Het is mogelijk om bij de les aanwezig te zijn, maar we raden aan om alleen in het begin te blijven. Om 10:30 kunnen jullie zelf een proefles volgen voor volwassenen.  Alle lessen gaan over Rosj Hasjana. Om 11:15 is er een korte pauze. Na de pauze kunnen de kinderen knutselen en zullen we jullie meer vertellen over de reguliere lessen. Het programma eindigt om 12:15 uur.

Voorlopig zijn er de volgende groepen:
– Gan (Abi Burman): leeftijd 2 en 3
– Alef (Reneé van Praag en Yael Benjamin): Groep 1 en 2 (leeftijd 4 en 5)
– Beth (Bertus Sondervan en Noa Dayan): Groep 3 en 4 (leeftijd 6 en 7)
– Gimel (Yael Ball): Groep 5 tot groep 8 (deels online-lessen)
– Volwassenen (Docent-NIS)

Op termijn hopen we dit uit te breiden. De proefles voor volwassenen is een test. Bij voldoende animo zullen we de lessen voor volwassenen continueren. Uitgangspunt bij de lessen is dat het voor iedereen goed te volgen moet zijn en dat we samen met de kinderen leren het geleerde toe te passen.

Het gewone programma

Wat gaan we doen?
Vanaf 27 oktober beginnen we met ons reguliere programma. De lessen beginnen dan om 10:00 uur. Het programma voor de klassen Alef en Beth gaat er als volgt uit zien:

10:00 – Adon olam, dawenen, kringgesprek
10:15 – Jahadoet (Jeled)
11:00 – Pauze
11:15 – (Modern) Iwriet en alef-beet
12:00 – Israëlische liedjes / verhaal / intermenselijk aspect
12:15 – Einde

De online-lessen duren 45 minuten.

Voor wie is het?
Voor iedereen die wil en Joods is. Leren is de basis voor een Joodse gemeenschap. We beginnen met bovenstaande groepen, maar bij voldoende belangstelling breiden we de klassen uit. Qua niveau kunnen alle kinderen meedoen. Voor kinderen die op Rosj Pina zitten, zijn de lessen een goede aanvulling. Mocht er voor bepaalde kinderen meer uitdaging nodig zijn, dan kunnen jullie dat aangeven en gaan we ermee aan de slag. Voor kinderen die meer aandacht nodig hebben we een extra docent beschikbaar die hiervoor gespecialiseerd is.

Eten
Jullie kunnen de kinderen eten en drinken meegeven voor in de pauze. Graag attenderen we jullie erop dat alleen eten mag worden meegegeven dat voldoet aan de kasjroet-regels. We adviseren alleen wat fruit mee te geven. Wij zorgen voor de rest.

Samen
We willen een zo hoog mogelijke kwaliteit leveren. Daartoe hebben we een onderwijscoördinator, die samen met een onderwijscommissie van experts het lesprogramma vaststelt. Daarnaast willen we een oudercommissie oprichten die als klankbord kan dienen en activiteiten kan organiseren. Tijdens de proefles (en daarna) is er ook voor de ouders ruimte om vragen te stellen en feedback te geven. We willen dit samen doen. We hebben jullie hulp nodig om er een succes van te maken.

Doen jullie mee?
Kinderen kunnen opgeven worden via onderwijs@nihs.nl. Dat kan natuurlijk ook tijdens de open dag of daarna. Mochten de kinderen nog vriendjes of vriendinnetjes hebben die ook Joodse les willen volgen, zijn die natuurlijk van harte welkom. Neem ze gerust mee.