Nieuwsbrief De Phoenix | Poeriemtijden 5781

Beste leden, 

Bijgevoegd treft u de nieuwe Phoenix aan. 

Poeriem – 25 februari en 26 februari 
Vandaag, donderdag 25 februari, vindt er in Snoge Amsterdam Miencha (middaggebed) met Tefillien (!) plaats om17:55 met daaropvolgend Ngarbiet en het lezen van de Megila (rond 18:35) door Daniël en Nadav Zecharja Baruch. 

Deze bijzondere dienst wordt rechtstreeks vanuit de Snoge uitgezonden met inzet van een professioneel camerateam (Van Praag Media) en is te volgen via Zoom. U bent van harte uitgenodigd aan de Zoom deel te nemen. 

Avonddienst en Megila | Meeting ID 865 9462 3744

Helaas is het maximum van dertig personen bereikt voor de dienst op donderdagavond 25 februari. Vrijdagochtend 26 februari kunt u zich aansluiten bij sjachriet (ochtendgebed) om 07:30 met daaropvolgend het lezen van de Megila (rond 08:15) in Snoge Amsterdam.    

Stichting Gachelet is dit jaar weer een Matanot le-Ebjoniem-actie gestart. Het geld komt ten goede aan arme Joden opdat zij ook Poeriem kunnen vieren. Zie bijgaand de pdf voor meer informatie. 

Poeriemliedjes
Op de chazzanoetwebsite staan nu twee liedjes die werden gezongen met Poeriem, maar in de vergetelheid zijn geraakt in onze Gemeente. Klik hier voor lied één en lied twee, gezongen door Chacham Pereira. 

Met vriendelijke groet, een goede vasten en Poeriem Alegre,

Bar Vingerling