Sjabbatdiner Saba Choekat-Balak | vrijdagavond 30 juni om 20:00

Beste leden,

U bent van harte uitgenodigd om op Saba Choekat-Balak, vrijdagavond 30 juni, deel te nemen aan een traditioneel sjabbatdiner in Snoge Amsterdam. Iedereen is van harte welkom bij de vrijdagavonddienst en de maaltijd. De dienst ingaande sjabbat begint om 20:00. Na de dienst maken wij gezamenlijk kidoesj en hamotsie en wordt er een heerlijk diner geserveerd.

De ledenbijdrage is € 12,50. Niet-leden betalen € 25,00 en studenten betalen een speciaal tarief van slechts € 10,00. De bijdrage kan worden overgemaakt op NL14 INGB 069 7322 777 op naam van Portugees-Israëlietische Gemeente of door op deze link te klikken.

Wij hopen velen van jullie te mogen verwelkomen! Aanmelden is mogelijk via info@esnoga.com tot donderdag 29 juni 17:00. Heb je allergieën of ben je vegetariër? Geef het ons dan graag z.s.m. door, dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

Bar Vingerling