Volmacht verkoop chameets

Beste leden, 

Bijgaand treft u de volmacht voor de verkoop van uw chameets aan.

Graag verzoeken wij u het ingevulde en ondertekende document naar ons terug te mailen (of per post te versturen). Dit dient uiterlijk maandag 15 april om 10:00 uur in ons bezit te zijn. 

Administratiekosten bedragen EUR 5,= per volmacht en kunt u overmaken op NL14 INGB 0697 322 777 t.n.v. Portugees – Israëlietische Gemeente o.v.v. chameets 5779.