Vooraankondiging ALV 7 december 19:30

Beste leden, 

Bij dezen sturen wij u een reminder dat de eerstvolgende ALV op maandag 7 december om 19:30 per ZOOM zal plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u de agenda en vergaderstukken. 

Denk met ons mee!
In een vorige ALV is voorgesteld op de plaats van Snoge onze tijdens de Sjoa vermoorde leden te herdenken. Omdat dit een zeer emotioneel onderwerp betreft, vindt het College het belangrijk dat alle leden de kans krijgen hun mening te geven. Wij vragen u actief uw gedachten hierover te laten gaan. 

Heeft u concrete ideeën hoe wij als Gemeente vorm kunnen geven aan het herdenken van onze vermoorde leden? Hoe staat u tegenover zo’n herdenkingsplaats? Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar info@esnoga.com. Wij hopen op de ALV een eerste verslag van de ingezonden reacties te kunnen doen. 

Daarnaast komt het 350-jarig bestaan van onze Esnoga in 2025 steeds dichterbij. Ook hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Heeft u ideeën over deze bijzondere gebeurtenis en/of wilt u deel uit maken van de organisatie? Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar info@esnoga.com.

Saba Chanoeka
Tevens brengen wij u graag op de hoogte dat op Saba Chanoeka, zaterdagochtend 12 december, een corona-proof kidoesj met broodjes wordt aangeboden zowel in Snoge Amsterdam als in het JCC. Tijdens onze diensten is het maximum van 30 personen nog altijd van kracht. Wij vragen u uw komst spoedig, maar uiterlijk vrijdag 11 december 12:00 door te geven aan info@esnoga.com. Zonder aanmelding én bevestiging kan geen toegang verleend worden. 

Mondkapjesplicht
N.a.v. de berichten in de media dat gebedshuizen worden uitgezonderd van de mondkapjesplicht die vanaf 1 december gaat gelden in publieke binnenruimten, laten wij u weten dat de mondkapjesplicht tijdens onze diensten in zowel het Snoge-complex als in het JCC onverwijld gehandhaafd blijft, ook na 1 december.

Met vriendelijke groet, Boas Entrade en blijf gezond,

Bar Vingerling