Activiteitenagenda april | Pesach 5782

Beste leden,

Het is alweer bijna Pesach! Graag brengen wij u op de hoogte van onze activiteiten deze maand. 

PIG goes jongerenevenement – zaterdag 9 april 21:30 
Op uitgaande sjabbat, zaterdagavond 9 april, organiseert onze activiteitencommissie (Noa Kotek en Bat-El de Malem) een evenement voor jongeren (18 t/m 35 jaar). Thema van deze avond: All You Can Drink Cocktail & Pizza Night Before You Can’t.  

Geef je nu op voor dit kick-off evenement met pizza’s, een open bar en DJ Kotek Beats. De avond vindt plaats in het synagogecomplex aan het Mr. Visserplein 3, Amsterdam, vanaf 21:30 tot en met 23:30.  

Studenten en leden betalen 7,50 euro, overige deelnemers betalen 15 euro. Klik hier om je bijdrage over te maken. Jouw betaling geldt als aanmelding.  

Volmacht Chameets – uiterste inleverdatum woensdag 13 april 14:00 
Graag verzoeken wij u de bijgevoegde chameetsvolmacht in te vullen en ondertekend naar ons terug te mailen.

Het formulier dient uiterlijk woensdag 13 april om 14:00 in ons bezit te zijn. Administratiekosten bedragen EUR 5,= per volmacht en kunt u overmaken op NL14 INGB 0697 322 777 t.n.v. Portugees – Israëlietische Gemeente o.v.v. Chameets 5782. 

Aanmelden voor de Hagada (Sederavond) – vrijdag 15 april 19:15 
Ingaande Pesach, vrijdag 15 april, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze Hagada (Sederavond) in de Ma’amad. De Hagada volgt op de dienst die om 19:15 begint. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er snel bij! U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@esnoga.com.  

Deelnemersbijdrage is 30 euro per persoon en kan worden overgemaakt naar NL14 INGB 0697 322 777 t.n.v. Portugees – Israëlietische Gemeente o.v.v. Hagada 5782.  

Restauratie gaveta’s 
Zoals u de afgelopen maanden hebt kunnen merken, is het renovatieproject van het interieur van de Snoge in volle gang. Zo is eerder een proefrestauratie van de Hechal en het goudleer afgerond en worden nu de grote en kleine kroonluchters gerestaureerd. Binnenkort zullen ook de banken van de grote Snoge onder handen worden genomen. In het kader van deze restauratie moeten alle gaveta’s binnenkort tijdelijk worden leeggehaald.  

Wij verzoeken alle gemeenteleden die beschikken over een eigen gaveta met sleutel dit te melden aan kantoor opdat wij de komende tijd in kaart kunnen brengen welke gaveta’s bij wie horen. De sleutel levert u tijdelijk in en ontvangt u retour zodra de restauratie van uw bank is afgerond. Het is belangrijk dat u vóór woensdag 13 april 2022 contact met ons opneemt.  

Beschikt u op dit moment niet over een gaveta, maar mocht u daar wel behoefte aan hebben, dan kunt u dit ook melden bij kantoor.  

Als laatste verzoeken wij iedereen die textiel, bestaand uit wol of ander motvriendelijk materiaal, in zijn gaveta heeft liggen, dit te laten reinigen in verband met de aanwezigheid van motten. 

Met vriendelijke groet, sjabbat sjalom,

Bar Vingerling