Pesach nieuwsbrief 5782-2022

Lieve leden, 

Pesach staat weer voor onze deur en dus praten wij u graag bij. 

Het weer was de afgelopen weken bijzonder wispelturig. Terwijl Israël de koudste maart maand in vele jaren beleefde, was het in Nederland de warmste maart sinds tijden. Dat contrast zien wij ook bij onze Gemeente. Het waren warme wintermaanden en we hopen dat de negatieve energie die op ons neerdaalde gauw vervliegt. Want we willen met z’n allen immers een fijne en warme Gemeente neerzetten, zoals we ook bespraken tijdens de afrondende ALV van 17 februari jl. 

ALV’s 2022 
De komende ALV’s vinden plaats op 27 juni en op 12 december.

Geborgenheid en sociale veiligheid  
Van groot belang zijn de normen en waarden die we als Gemeente willen uitstralen. We schreven daarover al in onze nieuwsbrief van 31 januari jl. Het maatschappelijk debat van de afgelopen maanden maakt dat ook wij bij onszelf willen nagaan hoe het is gesteld met uw sociale veiligheid in onze gebouwen. Immers al voor corona was het niet best gesteld met de aanwezigheid bij diensten en activiteiten en dat moet beter.  

Maar om te verbeteren, moet je bij jezelf nagaan of je bijdraagt aan een sociaal veilige omgeving, waarin iedereen welkom is en gerespecteerd wordt en waar je je geloof kunt beleven. Uiteindelijk willen we dat iedereen zich thuis voelt in onze Snoges, huizen van samenkomst. Daarom ontvangt u binnenkort een online enquête waarin we willen nagaan hoe het met dat gevoel van geborgenheid en sociale veiligheid is gesteld. 

De mensen die leidinggeven, dragen de eerste verantwoordelijkheid voor die geborgenheid en sociale veiligheid. Tegelijkertijd is ook ieder lid zelf verantwoordelijk om te zorgen voor sociale veiligheid binnen de Gemeente. Sociale veiligheid begint met bewustwording van het feit dat grensoverschrijdend gedrag ook in onze Snoges voorkomt. Reden dus om ook binnen onze organisatie hiervoor aandacht te hebben en daar waar nodig gepaste maatregelen te nemen. 

Met de resultaten van de enquête willen we ons opmaken voor een bredere gedragscode dan de huidige, die vrij technisch is en zich uitsluitend op bestuurders en vrijwilligers richt. Maar er is immers meer en dat is natuurlijk ons eigen gedrag naar elkaar toe, dat zijn normen en waarden die helder omschreven moeten worden om de Snoges voor iedereen een sociaal veilige plek te laten blijven. 

Grensoverschrijdend gedrag 
Tijdens de ALV van 17 februari jl. heeft zich helaas een geval van grensoverschrijdend gedrag voorgedaan. Onze Chacham is in het openbaar beledigd zonder dat hij zichzelf kon verdedigen. Wij zijn met de betrokkene in gesprek gegaan. Betrokkene heeft aangegeven geen afstand te nemen van deze uitspraken. Daarop hebben we moeten besluiten hem zijn inzet voor onze mooie Gemeente te ontnemen.  
Dat is reuze jammer, maar het beschadigen van mensen in het openbaar in het bijzonder van Joodse geleerden, past volstrekt niet binnen de normen en waarden die wij als bestuur willen uitdragen en vinden wij bovendien onacceptabel.  

Rabbinaat 
Wat wij ook betreuren is dat onze voormalige opdrachtnemer de Vereniging Israëlitische Orthodoxe Gemeente Beit Yossef Antwerpen (via Rabbijn J.B. Serfaty) ons Kerkgenootschap voor de rechter heeft gedaagd. We houden u hierover op de hoogte en zijn ervan overtuigd dat wij als opdrachtgever naar de letter van de Nederlandse wet en de overeenkomst met de voormalige opdrachtnemer hebben gehandeld.  

Met de bereidheid van Chacham Toledano de taken waar te nemen, hebben we, tijdelijk, een goede en sluitende oplossing gevonden, tot er een nieuwe rabbijn in ons midden wordt aangesteld. Wij zijn de Chacham hier bijzonder dankbaar voor en zullen met plannen met betrekking tot deze nieuwe rabbijn bij u terugkomen. 

Pesach 
Het is fijn dat we na twee jaar weer een Hagada-Sederavond op de kaart kunnen zetten. Dank aan allen die zich inzetten om dat mogelijk te maken. We hopen dat dit een aanzet is om elkaar weer te zien en bij elkaar te komen in Snoge. Want het is belangrijker dan ooit om Pesach, חג החרות, feest van de vrijheid, te vieren terwijl er helaas een oorlog in Europa woedt en er dus mensen zijn die misschien niet die vrijheid hebben dat te doen.  

Afgelopen zondag 10 april heeft rabbijn Abraham Rosenberg de Ngeroeb Chatserot vernieuwd. Deze wordt – in de vorm van matzes – bewaard in een speciale doos en maakt het de bewoners van wie hun huizen grenzen aan de Plaats mogelijk om op sjabbat en jom tob te dragen van én naar Snoge.  

Klik hier voor een overzicht van de diensten tijdens Pesach. We hopen op een grote opkomst voor het minjan, veel Snogeiros zijn deze Pesach in Israël of elders dus we kunnen uw steun goed gebruiken. 

Tot slot 
De Hagada begint met de woorden uit het boek Debariem (Deuteronomium 26:5) אֲרַמִּי֙ אֹבֵ֣ד אָבִ֔י  – onze voorouder was een zwervende Arameeër – en die woorden indachtig, gaan onze gedachten uit naar de miljoenen vluchtelingen die de oorlog in de Oekraïne voortbrengt. Ook onze Gemeente is betrokken bij initiatieven van een breed scala van Joodse organisaties met betrekking tot de slachtoffers van deze verschrikkelijke strijd.  

De laatste nieuwsbrief van het Joods Humanitair Fonds over steun aan de Oekraïense vluchtelingen vindt u hier terug. Voor praktische hulp zie deze website

Hartelijke groet en sjaniem rabbot, een fijne en koosjere Pesach toegewenst! 

College van Parnassim