Activiteitenagenda Pesach | aanmelden voor de Hagada | volmacht Chameets

Beste leden,

Bent u al voorbereid op Pesach? In deze e-mail praten wij u graag bij over de activiteiten in onze Gemeente tijdens dit lentefeest.

Aanmelden voor de Hagada (Sederavond) – woensdag 5 en donderdag 6 april 20:00
U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 5 én donderdag 6 april deel te nemen aan onze Hagada (Sederavond) in de Ma’amad van Snoge Amsterdam. De Hagada volgt op de dienst die aanvangt om 20:00. U kunt zich aanmelden door uiterlijk maandag 3 april 14:00 een e-mail te sturen naar info@esnoga.com met uw naam en die van eventuele andere personen die u wil aanmelden.

De ledenbijdrage is EUR 30,00 per persoon en kan worden overgemaakt naar NL14 INGB 0697 322 777 t.n.v. Portugees – Israëlietische Gemeente o.v.v. Hagada 5783.

Niet-leden zijn ook welkom en betalen EUR 62,50 per persoon.

Volmacht Chameets – uiterste inleverdatum maandag 3 april 14:00
Graag verzoeken wij u de bijgevoegde chameetsvolmacht in te vullen en ondertekend naar ons terug te mailen. Het formulier dient uiterlijk maandag 3 april om 14:00 in ons bezit te zijn. Administratiekosten bedragen EUR 5,00 per volmacht en kunt u overmaken op NL14 INGB 0697 322 777 t.n.v. Portugees – Israëlietische Gemeente o.v.v. Chameets 5783.

Snogetijden Pesach – Snoge Amsterdam en Amstelveen
De diensttijden voor Pesach voor beide Snoges treft u aan in de bijlage.

Jom Hasjoa-herdenking – dinsdag 18 april om 19:00
De Jom Hasjoa-herdenking vindt dit jaar opnieuw plaats in onze Snoge op dinsdag 18 april. Aanvang is om 19:00 en inloop vanaf 18:15. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met evenementen@jck.nl.

Terugblik
Wij kijken terug op de twee, zeer geslaagde, sjabbatdiners – van afgelopen vrijdag 10 en 17 maart – in beide Snoges in aanwezigheid van onze Chacham. Bij elk van de maaltijden waren zo’n 50 personen aanwezigen, die door hun enthousiaste gezang de avonden extra feestelijk hebben gemaakt. Komt u de volgende keer ook?

Met vriendelijke groet, sjabbat sjalom en alvast een Pesach Kasjeer veSameach,

Bar Vingerling