Bericht aan onze leden, vervolg

Beste leden, 

In vervolg op onze e-mail van 30 november sturen wij u bijgaand een gezamenlijk schrijven van het College van Parnassim en de directie van het Joods Cultureel Kwartier aan prof. Y.Y. Melamed. De inhoud van de brief spreekt voor zich en is een uitkomst van gezamenlijk overleg. 

Wij vertrouwen erop dat we hiermee een constructieve stap hebben gezet in deze affaire, die negatief afstraalt op onze Gemeente.  

Wij hebben van velen van u oprechte reacties ontvangen en deze ervaren wij als grote steun, ook daar waar u zich niet helemaal in al onze stappen kunt vinden.  

Hartelijke groet, blijf gezond en chanoeka allegre/sameach,  

College van Parnassim