Aangepast Chanoeka-programma 5782 | 3-5 december

Lieve leden,   

Anderhalve week geleden hebben wij met veel enthousiasme een mooi en veelzijdig Chanoeka-programma aangekondigd. Helaas hebben de nieuwe coronamaatregelen roet in het eten gegooid. Binnen de mogelijkheden hebben wij een alternatief programma voor u samengesteld.  

In plaats van het diner op vrijdagavond 3 december vindt op sjabbat Chanoeka, zaterdag 4 december, na de dienst een uitgebreide lunch plaats in de schatkamers van het Snogecomplex. De chefkok is Lucas Romviel. U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@esnoga.com. Deelnemersbijdrage is 15 euro. Studenten betalen 10 euro.  

Uitgaande sjabbat 4 december lezen wij om 18:30 Ngarbiet in grote Snoge. Na de dienst krijgt u een door chefkok Lucas Romviel samengestelde foodbox mee naar huis.  

Als afsluiting van het weekend organiseren wij op zondagmiddag 5 december een mediterrane tapasmiddag voor jonge Snogeiros, studenten en young professionals. ’s Avonds wordt Ngarbiet gelezen en steken wij het achtste en laatste lichtje aan.  

Chanoeka Alegre/Chanoeka Sameach!  

Hartelijke groet en blijf gezond,   

College van Parnassim   

Tijden Chanoeka-programma 5782  

Vrijdag 3 december  
07:00 Sjachriet 
16:00     Miencha/aansteken Chanoekielje/ingaande sjabbat  

Zaterdag 4 december  
Sjabbatlunch voor jong én oud in de schatkamers.  

09:00     Sjachriet in Snoge Amsterdam/Amstelveen  
12:00     Lunch in de schatkamers  
14:00     Miencha 
18:30     Ngarbiet/aansteken Chanoekielje  

Deelnemersbijdrage voor de lunch is €15,-. Studenten betalen €10,-. Aanmelding via info@esnoga.com.  

Zondag 5 december   
Mediterrane tapasmiddag voor jonge Snogeiros, studenten en young professionals.  

08:15     Sjachriet Rosj Chodesj, met na afloop koffie en croissants   
15:30     Mediterraan tapasbuffet  
17:30     Ngarbiet/aansteken Chanoekielje  

Deelname voor leden is gratis. Niet-leden betalen €5,-. Aanmelding via info@esnoga.com.  

Houd te allen tijde een papieren versie van uw vaccinatiebewijs bij de hand en zorg dat u een mondkapje draagt!  

Met vriendelijke groet, Chanoeka Alegre, 

Bar Vingerling