Bericht voor onze leden

Beste leden, 

Sinds zondag jl. waait de naam van onze Gemeente de wereld van de (sociale) media over en niet altijd in positieve zin. U heeft recht op een toelichting en dat is de insteek van dit bericht. 

Op maandag 22 november ontvingen wij een verzoek van onze partner het Joods Cultureel Kwartier (JCK) voor filmopnames in onder meer Ets Haim en op Beth Haim. De vraag was afkomstig van een Nederlands bedrijf dat een productie doet voor een tv-documentaire over Spinoza. Verzoeken voor filmopnames bereiken ons vaker en worden altijd op constructieve wijze samen met het JCK afgehandeld.  

Omdat het mede een verzoek betrof voor een interview met het rabbinaat, heeft het College van Parnassim (CvP) dit met positief advies bij het rabbinaat neergelegd. Het rabbinaat liet ons weten daarop terug te komen.  

Op zondagavond 28 november verscheen de brief van rabbijn Serfaty aan prof. Yitzhak Y. Melamed (bijlage 1) op sociale media. Het CvP was door het rabbinaat vooraf hier niet in gekend en dus onaangenaam verrast. Later op de avond ontvingen wij brieven van zowel de chacham (bijlage 2) als de rabbijn gericht aan prof. Melamed. Deze wetenschapper, in het dagelijks leven verbonden aan de John Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten, speelt een belangrijk rol in de documentaire. 

Op maandag 29 november hebben wij met het rabbinaat gesproken. Dat het rabbinaat niet aan een interview wil meewerken, is hun goed recht. Tijdens een in 2015 gehouden symposium had de chacham al het standpunt van het rabbinaat toegelicht, namelijk dat de ban op Spinoza gehandhaafd blijft. Het verzoek voor deze tv-opnames had geen zins de bedoeling om deze discussie weer over te doen. Daarom was het niet nodig dit nogmaals vanuit het rabbinaat te bekrachtigen en gaat het werkelijk alle perken te buiten om namens onze Gemeente naar buiten te treden en daarbij ook nog eens iemand ‘persona non-grata’ te verklaren. Bovendien, en belangrijker, valt dit niet onder de bevoegdheid van het rabbinaat.  

Verder hebben we deze dag op vragen van uit Jonet en het NIW een kort bericht opgesteld, waarbij we hebben duidelijk gemaakt dat het CvP vooraf niet op de hoogte was gesteld van de brieven. Verder is geen contact geweest met andere media. 

Wij hebben beide rabbijnen geïnformeerd dat CvP over deze kwestie naar buiten zal treden en dat doen wij bij deze in eerste plaats naar u. Wij zijn niet blij met wat er gebeurd is want het genereert met name heel veel negatieve energie en geeft een negatief beeld van onze Gemeente. 

Het rabbinaat heeft excuses gemaakt voor de wijze waarop het de brieven naar buiten heeft gebracht, maar blijft achter de inhoud ervan staan. Wij hebben de rabbijn een waarschuwing gegeven en zullen de benodigde energie leveren om de samenwerking weer terug te brengen naar het gewenste niveau. 

Tot slot is het JCK gevraagd meer informatie over de documentaire te geven zodat we dit verzoek in overweging kunnen nemen.  

CvP en rabbinaat melden u gezamenlijk het volgende: 

Na een verzoek te hebben ontvangen van het JCK om al dan niet mee te werken aan een documentaire rondom Spinoza, waarin verzocht werd of er gefilmd mag worden in het Snogecomplex (en op Ouderkerk), heeft CvP, naar goed gebruik, dit verzoek ook gedeeld met het rabbinaat, om hen in de gelegenheid te stellen, al dan niet mee te werken aan een interview, waarin het rabbinaat zijn standpunt kan kenbaar maken.  

Helaas is in de interpretatie van dit verzoek tussen CvP en rabbinaat een communicatiestoornis ontstaan, waardoor het in plaats van in overleg bespreken, geresulteerd heeft in een directe reactie naar prof. Melamed. Het rabbinaat betreurt de ontstane commotie, maar is van mening dat het Snogecomplex niet de geschikte plaats is voor een documentaire rondom Spinoza en wil niet meewerken aan een interview. 

CvP betreurt het dat prof. Melamed deze privécorrespondentie openbaar heeft gemaakt. Prof. Melamed is, zoals elke bezoeker aan ons complex, welkom ongeacht zijn of haar achtergrond en/of overtuiging.  

Gedane zaken nemen geen keer, het handelen van het rabbinaat is en blijft de verantwoordelijkheid van CvP. 

Wij hopen u hiermee inzicht te hebben gegeven in de ontwikkelingen van de afgelopen 48 uur. Wij betreuren het dat uw Gemeente op deze wijze in het nieuws is gekomen en bieden u hiervoor onze welgemeende excuses aan. 

Hartelijke groet, blijf gezond en chanoeka allegre/sameach, 

College van Parnassim