Promotie rabbijn Rosenberg

Beste leden, 

Vandaag heeft rabbijn Abraham W. Rosenberg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn dissertatie getiteld Blessing and Thanksgivings: The Jewish Prayer Book and its Early Appearance in the Northern Netherlands succesvol verdedigd en daarmee de graad van Doctor of Philosophy verkregen. U kunt het proefschrift hier terugvinden. 

Wij wensen de promovendus en zijn familie van harte mazaal tob met deze prestatie van formaat, ongetwijfeld mede ingegeven door zijn jarenlange carrière als bibliothecaris van Ets Haim-Livraria Montezinos en lid van ons rabbinaat.  

Het is onze wens dat wij allen met G’ds hulp nog vele jaren van de deskundige inzichten van Rabbijn Dr Abraham Rosenberg getuige mogen zijn. 

Hartelijke groet, 

College van Parnassim en Rabbinaat