Diensten Rosj Hasjana en Kipoer in Moadon Bné Akiwa

Beste leden, 

Wij zijn verheugd u te melden dat de diensten van Snoge Amstelveen op Rosj Hasjana en Kipoer plaatsvinden in het Moadon van Bné Akiwa.  

De chazzaniem tijdens Rosj Hasjana zijn Bram Palache en Efraïm Rosenberg. Tokeang is David Cohen Paraira.   

Op Kipoer vindt een Sefardische dienst plaats onder leiding van rabbijn Sa’adja Alon. De tijden voor alle diensten treft u aan in de bijlage.  

Aanmelden voor alle diensten in het Moadon, zowel op Rosj Hasjana als op Kipoer, is verplicht. U meldt zich aan door een e-mail te sturen naar info@esnoga.com. Te allen tijde zijn de coronamaatregelen van kracht en dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Het aantal zitplaatsen is beperkt. Gelieve niet spontaan te komen, want in het geval het maximumaantal zitplaatsen is bereikt, is het niet meer mogelijk mensen toe te laten.   

Met vriendelijke groet, sjaniem rabot, 

Bar Vingerling