Diensten tijdens Hoge Feestdagen

Beste leden,

Graag willen wij u informeren over onze diensten tijdens de komende Hoge Feestdagen. Met name vragen wij uw aandacht en medewerking voor de aanmeldingsprocedure. Indien zich wijzigingen in de richtlijnen van de overheid voordoen, dan kan dat een impact hebben op de diensten.

Voor alle diensten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden via aanmeldingsformulieren op onze website. Onder het kopje “contact” vindt u een formulier voor de diensten in het Adagiohotel en een formulier voor de diensten in Snoge Amsterdam. Het aantal zitplaatsen in zowel Snoge Amsterdam als in het Adagiohotel (Amstelveen) is beperkt. Voor leden die gedurende twee achtereenvolgende jaren hun fintas niet hebben voldaan, dan wel weigerachtig zijn de opgelegde aanslagen te voldoen, is het niet mogelijk een plaats te reserveren. Aanmeldingen van niet-leden (wel lid van de NIHS) kunnen alleen gehonoreerd worden nadat onze leden een plek hebben.

Mensen uit risicogroepen – ouder dan 70 en volwassenen (ouder dan 18) met onderliggende ziekten – wijzen wij met klem op het verhoogde risico dat zij lopen. Wij willen iedereen op het hart drukken een zorgvuldige afweging te maken bij het besluit om naar de diensten te komen. Tevens wordt ontraden kinderen onder de 10 jaar mee te nemen. Er is géén kinderopvang beschikbaar.  

Bijgaand het overzicht van de diensten in september en oktober.

Amstelveen – feestdagen en saba tesjoeba
Diensten tijdens de feestdagen en sjabbat tesjoeba vinden plaats in het Adagiohotel, Professor J.H. Bavincklaan 5, 1183 AT Amstelveen.

Adagio maakt gebruik van luchtbehandelingsinstallaties die 100% op buitenlucht draaien. De filters die in de luchtbehandeling aanwezig zijn, zijn van de klasse F7 (zie onderstaande tabel). In de zalen zelf wordt de lucht verder gekoeld en/of verwarmd zonder gebruik te maken van recirculatie. De ramen van de zaal kunnen niet geopend worden.

image.png

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor de diensten in het Adagio. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Chazaniem in Amstelveen zijn onder meer Bram Palache en Yaron Abulafia.

Amsterdam – Jom Hakipoeriem – Grote Verzoendag
Ook deze diensten zijn onderhevig aan beperkingen, zeker voor het aantal mensen dat toegelaten wordt. Aan de poort vindt toegangscontrole plaats. Ook dan geldt dat indien u géén bevestiging van ons hebt ontvangen, géén toegang verleend wordt.

Iedereen zit op de aangewezen plaats en vermijdt rondlopen. In Snoge zijn een aantal secties niet beschikbaar; u kunt veelal niet op uw ‘vaste’ plaats zitten. Looproutes zijn van kracht. Tussen de diensten wordt u verzocht zich strikt aan de social distancing te houden.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor de (Rosj Hasjana en Jom Kipoer)diensten in Snoge Amsterdam. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging. 

Chazaniem in Amsterdam zijn onder meer Danny Shapiro, Joël Boosman, David Nunes Nabarro, rabbijn Serfaty, Daniel Zecharja Baruch, Bertus en Jaap Sondervan.

Ons koor, Santo Servicio, zal helaas vanwege de coronapandemie niet optreden tijdens de diensten.

Tot zover, blijf gezond en hartelijke groet, sjabbat sjalom,

Bar Vingerling