Diensten vanaf Saba Noach | Snoge Amsterdam

Beste leden,

Gewoonlijk zijn de diensten op Saba Beresjiet de laatste die in de grote Snoge plaatsvinden en vinden de diensten vanaf Saba Noach plaats in de Wintersnoge. Op dit moment is niet te zeggen wanneer de ventilatie van Wintersnoge corona-proof zal zijn. Daarom vinden alle diensten tot nader order plaats in de grote Snoge. Het is op dit moment niet duidelijk op welk moment diensten in de Wintersnoge hervat kunnen worden.

Na afloop van de diensten in de Esnoga vindt er geen kidoesj plaats, omdat het niet verantwoord is dat mensen zich in groepen in de keuken of in de Ma’amad ophouden. Dit is zeer spijtig, maar het is niet anders op dit moment. 

Met vriendelijke groet, 

Bar Vingerling