Nieuwsbrief Hoge Feestdagen

Beste leden,  

De Hoge Feestdagen staan voor de deur. Graag brengen wij u op de hoogte van onze activiteiten in beide Snoges.  

Rosj Hasjana en Jom Kipoer-diensten 

  • Tijden van de diensten in beide Snoges tot en met Siemchat Tora vindt u in de bijlage.  
  • Snoge Amstelveen: diensten op Rosj Hasjana en op Jom Kipoer vinden plaats in het Moadon van Bné Akiwa, Kalfjeslaan 376, 1081 JA Amsterdam.
  • Snoge Amsterdam: voor niet-leden zijn nu – online – kaarten beschikbaar voor Rosj Hasjana en voor Jom Kipoer. Prijs: 30 euro. Een combi-kaart (dus voor zowel Rosj Hasjana als Jom Kipoer) kost 50 euro.  

Diner Rosj Hasjana – 25 en 26 september 19:10  
Beide avonden Rosj Hasjana, zondag 25 en maandag 26 september om 19:10, kunt u zich aansluiten bij de avonddienst in Snoge Amsterdam met na afloop een heerlijk diner met de traditionele simaniem (symbolische fruit en groenten). De eerste avond staat onder leiding van Marcelo Bendahan.   

Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 19 september 14:00.  

Kostenbijdrage: 20 euro per diner per persoon.  
Niet-leden betalen 50 euro per diner per persoon.  
Uw bijdrage graag z.s.m. overmaken naar: 
NL14 INGB 069 7322 777  
t.n.v. Portugees-Israëlietische Gemeente  
o.v.v. Rosj Hasjana-diner I en/of II.  

Kinderactiviteit: Cabane versieren – zondag 9 oktober 10:00-12:00
Kom samen met je kinderen op zondagochtend 9 oktober van 10:00 tot 12:00 in Snoge Amsterdam de Cabane (Soeka) versieren! Kleurplaten, stiften, potloden en diverse knipsels en plaksels zullen aanwezig zijn. Bovendien worden ook pannenkoeken gebakken! 

Meld je nu samen met je kind(eren) aan: info@esnoga.com 

Gebruik Cabane tijdens Soekot  
U bent van harte uitgenodigd om tijdens Soekot na de eredienst in Snoge Amsterdam gebruik te maken van de Cabane. Zoals gewoonlijk is het toegestaan uw eigen etenswaren mee te nemen, mits kasjeer bereid. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met toezichthouder David Nunes Nabarro via info@esnoga.com 

Traditionele Hosjangana Rabba-lezing 
Uitgaande sjabbat Medianos, zaterdag 15 oktober, vindt de traditionele Hosjangana Rabba-lezing plaats in de Cabane van Snoge Amsterdam. Aanvang: 20:00 (Ngarbiet). Wij hopen velen van u te mogen begroeten! 

Soeka-tour samen met NIHS – zondag 16 oktober  
Op zondag 16 oktober wordt in samenwerking met de NIHS een soeka-tour georganiseerd. Zet de datum maar alvast in je agenda, meer details volgen nog.  

Met vriendelijke groet, 

Bar Vingerling