Rosj Hasjana 5783/2022

Beste leden, 

Met het oog op de overgang naar het nieuwe jaar praten wij u zoals altijd graag bij zodat u goed geïnformeerd bent.  

Dienstenoverzicht 
Bijgaand nogmaals een overzicht van alle diensten in onze beide Snoges de komende weken. U komt toch ook? 

Korte terugblik 
Wij hebben u in de achter ons liggende periode op de hoogte gehouden van vele ontwikkelingen binnen onze Gemeente, met hoogte- en dieptepunten. 

Waar wij reuzetrots op zijn, is de totstandkoming van de prachtige Toramantel die couturier Mattijs van Bergen ontwierp t.g.v. van het afscheid van oud-CEPIG-voorzitter Hans van Veggel. Wij hebben besloten dat deze mantel voortaan het eerste Sefer (Torarol) zal sieren op Sjaboengot (Wekenfeest).  

De granaatappel, symbool van overvloed en vruchtbaarheid, die zo schitterend zichtbaar is op de mantel, is ook een teken van veelzijdigheid voor de toekomst. Het was prachtig dat er voor het eerst sinds lange tijd een opdracht (verleend in samenwerking met CEPIG en JCK) voor een ceremonieel object van dit formaat door een ontwerper van faam kon worden uitgevoerd, en daarmee werd een prachtige oude traditie in ere hersteld. 

Ter gelegenheid van zijn academische promotie en zijn jarenlange inzet voor uw Gemeente heeft het Rabbinaat het voorstel overgenomen om Rabbijn Dr Abraham Rosenberg voortaan op te roepen met de titel Morenoe HaRab. Dit om uiting te geven aan onze waardering voor exceptionele verdiensten van Rabbijn Dr Rosenberg aan uw Gemeente. Eind juni werd de promovendus door de Chacham vereerd met de verlening van deze titel. 

De commissie rabbinaat is inmiddels twee keer bij elkaar geweest en heeft nagedacht op welke wijze rabbinale taken moeten worden ingevuld. Na de feestdagen zullen wij u verder informeren over de vervolgstappen. 

Nieuwjaar 5783 
Wat van het grootste belang is dat wij met z’n allen iedereen verwelkomen in ons midden en een open huis zijn voor jong en oud, vroom en vrij. Dat is de traditie van onze Gemeente, zo vonden onze voorouders hun plek in het Amsterdam van weleer.  

Wij prijzen ons gelukkig dat in de afgelopen periode ook jonge mensen bereid zijn gevonden juist voor deze doelgroep activiteiten te organiseren en zo onze bijna 400 jaar oude Kehila nog aantrekkelijker te maken.  

Met genoegen presenteren wij dan ook het team dat voor u de erediensten in beide Snoges de komende feestdagen mogelijk maakt: 

Abshalom Hoyer, assistent-samaas 

Bar Vingerling, chazzan 

Ben Stibbe, samaas 

Bram Palache, chazzan 

Danny Shapiro, chazzan 

David Cohen Paraira, tokeang 

David Nunes Nabarro, chazzan 

David Samama, tokeang 

John Rodrigues Garcia, chazzan 

Marcelo Bendahan, chazzan 

Moshe van Praag, assistent-samaas 

Rabbijn Chadri Alon, chazzan 

Stanley Beck, samaas 

Yaron Abulafia, chazzan 

Yuval Karo, assistent-samaas 

En natuurlijk dirigent Ilia Belianko en de leden van ons koor Santo Servicio. 

Wij danken ook alle andere betrokkenen dankzij wie diensten, kidoesjiem en overige activiteiten ook in 5783 mogelijk worden gemaakt. 

In de grote Snoge is recent gebleken dat een van de kasten in de Hechal (Torakast) niet geopend kan worden. Daarom is het tijdens de komende feestdagen dit jaar helaas niet mogelijk enkele van onze topstukken (de grote Kohaniem-schaal en schenkbeker), die tussen de diensten door in de Hechal worden opgeborgen, te tonen. Verder zijn de tapijten die voor de Hechal liggen nog bij de stomerij. Na een eerste antimotbehandeling zijn er toch nog motten/motteneitjes aangetroffen en moet deze tijdrovende behandeling herhaald worden. U zult de tapijten voor de Hechal dit jaar dus niet aantreffen. 

Zoals bekend heeft de kantonrechter uw Gemeente in het gelijk gesteld in de procedure die voormalig rabbijn Serfaty is begonnen tegen uw Gemeente. Rabbijn Serfaty heeft helaas besloten om in hoger beroep te gaan tegen de beschikking van de kantonrechter. Uw Gemeente zal zich ook in deze procedure moeten verweren. Wij houden u op de hoogte van de uitkomst van de procedure. 

Tot slot 
Wij zien u graag de komende feestdagen bij onze diensten en wensen u, mede namens Chacham en mevrouw Toledano, een gezond en voorspoedig 5783 toe, tizkoe le-sjaniem rabot! 

Hartelijke groet, 

Uw College van Parnassim