Soekot 5781

Beste leden, 

Allereerst willen wij iedereen die meegewerkt heeft om de Hoge Feestdagen dit jaar mogelijk te maken, bedanken. Het waren vreemde, maar bijzondere dagen in Snoge die normaal gesproken zo goed bezocht wordt. Een chazak baroech aan de chazzaniem en alle overige vrijwilligers voor hun inzet!

Nieuwe corona-maatregelen
Naar aanleiding van de door de regering afgekondigde maatregelen op maandag 28 september jl. zijn we helaas genoodzaakt met onmiddellijke ingang maximaal 30 mensen per dienst toe te laten. Daarnaast wordt het voor een ieder verplicht een mondkapje te dragen tijdens de dienst. In Amsterdam geldt deze plicht tevens tijdens het verblijf binnen de muren van het complex, dus ook in de partytenten en in de Cabane. Mondkapjes zijn ter plaatse beschikbaar.

Gebruik Cabane
Na afloop van de dienst wordt de kidoesj in de tent op de plaats gemaakt. Indien gewenst, kan men op eigen initiatief in de Cabane kidoesj maken en “lasjeb basoeka” zeggen. Per keer kunnen maximaal vijf mensen de Cabane betreden, natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. Alleen de rechterkant van de Cabane is kasjer. De rechterdeur blijft daarom gesloten omdat deze deel uitmaakt van de drie vereiste muren.

De Hosjangana Raba-lezing in de Cabane gaat dit jaar helaas niet door.

Wij vragen iedereen zorg te dragen voor bovenstaande maatregelen.

Nog veel jaren en alvast Boas Festas!

Met vriendelijke groet, 

Bar Vingerling