Speciale gebeden in de Esnoga ingaande Pesach 5780

Beste leden en belangstellenden,

Ingaande Pesach 5780 zijn in onze Esnoga, waar in ieder geval geen diensten zullen plaatsvinden tot en met 28 april, gebeden gelezen voor u en voor allen die vanavond de Hagada lezen. De gebeden hebben we speciaal voor u gefilmd.

Chazzan David Nunes Nabarro sprak de volgende gebeden achtereenvolgens uit:

1. Gebed voor het Koninklijk Huis, de regering en de bestuurders van de gemeente Amsterdam.

2. Gebed voor de staat Israël en alle joodse gemeenschappen in de hele wereld. 

3. Gebed voor alle zieken en hun spoedig herstel, speciaal voor allen die zijn getroffen door het coronavirus.

4. Aankondiging van de Sjalosj Regaliem (de drie pelgrimsfeesten) en oproep tot Tsedaka (donatie aan liefdadigheidsinstellingen).

5. Hascaba voor onze Chachamiem, tevens ter nagedachtenis aan alle mensen die ons de laatste weken ontvallen zijn.

Wij hopen met de opnames onze geliefde Snoge toch nog een beetje bij u thuis te brengen. Er vinden dan wel geen diensten plaats, maar de Snoge is niet gesloten!

Nogmaals wensen wij u een gezonde Pesach toe, Boas Festas, Chag Kasjer veSameach. Dat u de Hagada met aandacht mag lezen in goede gezondheid!