Nieuwsbrief

Opschorting diensten
De laatste weken is de situatie m.b.t. onze diensten voortdurend geëvalueerd. Het zal u niet verbazen dat de Parnassim en het Rabbinaat tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat de opschorting van de diensten – in ieder geval tot en met 28 april – gehandhaafd blijft. Er is geen enkele aanleiding om uw gezondheid in de waagschaal te stellen, daar kan en mag op geen enkele wijze aan getornd worden in lijn met de door de overheid getroffen maatregelen.

Elders in de wereld zien wij – helaas – wat het resultaat is van pogingen tot het houden van illegale gebedsdiensten en daar kunnen en mogen wij niet in meegaan. Het is van belang te benadrukken dat de PIG op geen enkele wijze onder de maatregelen probeert uit te komen. Het is niet anders, ondanks het zware besef dat wij Pesach ingaan op een volstrekt onthechte wijze die zijn weerga niet kent. Dat geldt voor joodse gemeenschappen in heel Nederland en elders in de wereld, niet alleen voor onze 381-jaar oude Gemeente. Wij komen hier met z’n allen doorheen en hopen elkaar weer gauw in Snoge te spreken.

Zoom met rabbijn Serfaty
Aankomende zondag 5 april zal rabbijn Serfaty voor het eerst via Zoom een deraas (toespraak/les) over Pesach geven. U bent welkom om 10:00 uur. Hieronder volgt de uitleg om deel te nemen aan de online sjioer:

U gaat naar de homepage van www.zoom.us en klikt daar op “join a meeting”. Vervolgens voert u de volgende gegevens in:
Meeting ID: 401 262 1408
Wachtwoord: 2020

U kunt ook direct meedoen via de link https://us04web.zoom.us/j/4012621408?pwd=ak80aWVFWTdxT0hDKzFmYWQ0MUovQT09 of door in te bellen op 020 794 7345. Daarbij gebruikt u hetzelfde Meeting ID en wachtwoord.

Via de app op uw smartphone kunt u ook meedoen. Download de app ZOOM Cloud Meetings en vul daarbij hetzelfde Meeting ID en wachtwoord in.

Volmacht verkoop Chameets

Graag verzoeken wij u het bijgevoegde document in te vullen en ondertekend naar ons terug te mailen. Dit dient uiterlijk maandag 6 april om 10:00 uur in ons bezit te zijn.

Administratiekosten bedragen EUR 5,= per volmacht en kunt u overmaken op NL14 INGB 0697 322 777 t.n.v. Portugees – Israëlietische Gemeente o.v.v. Chameets 5780.

Sederschotel met maaltijd
Deze actie is een groot succes geworden. Er worden volgende week zo’n 1300 maaltijdpakketten bezorgd, verspreid over het hele land. Hartelijk dank niet alleen aan de cateraars maar ook aan de collega’s van de LJG en NIHS voor de enorme inzet en de Stichting Collectieve Marorgelden Nederland voor het mogelijk maken.

Beeldende lezing over Haggadot
Kunsthistorica en Crescas directeur Diklah Zohar vertelt online over Asjkenazische en Sefardische Haggadot. Aan de hand van tal van fraaie voorbeelden neemt Diklah u mee in de belevingswerelden van Joden in de Middeleeuwen. Klik hier voor de lezing.

Maaltijden
Onze zustergemeente de NIHS stelt, in samenwerking met de NIISA en JBW, maaltijden ter beschikking aan ouderen en mensen die zelf geen boodschappen kunnen doen, of die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen.

Heeft u deze hulp nodig, dan kunt u zich aanmelden via info@nihs.nl of telefonisch via 020 646 00 46. Als u zich het kunt permitteren, dan wordt een bijdrage in de kosten op prijs gesteld, maar dit is geen verplichting.

Tot slot
U allen wensen wij een fijne Pesach toe, Boas Festas, Chag Sameach. Het is voor ons allen anders dan alle keren tevoren en dus ook extra voer voor gedachten tijdens het verhalen over de uittocht uit Egypte. Dat u de Hagada met aandacht mag lezen in goede gezondheid!